Box Shots

Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! Dokodemo Kin Medal (JP)
JP 07/16/93
Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! Dokodemo Kin Medal (JP)
JP 11/09/11