Game Box Shots

Yoshi no Tamago (JP)
JP 12/14/91
Yoshi (US)
US July 1992
Mario & Yoshi (EU)
EU 1992

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.