What do you need help on? Cancel X

BOOKMARK
Jump to:
Would you recommend this Guide? Yes No Hide
Send Skip Hide

FAQ/Walkthrough (Swedish) by CWall

Version: 1.1 | Updated: 11/08/05

==============================================================================

            SUPER MARIO LAND 3: WARIOLAND
              till Nintendo GameBoy

==============================================================================

              Guide av Christian Wall
              Version 1.1 (8/11 2005)
              cwall_85 (at) hotmail.com
             http://home.swipnet.se/cpg
           Copyright © 2004-2005 Christian Wall

==============================================================================

                  Innehåll

==============================================================================

                1. Introduktion
                2. Grunderna
                3. Banorna
                4. Slutsekvensen, etc.
                5. Om dokumentet

För att nå en bana i spelet fort, ska du ta fram sökfunktionen i det program
du använder (CTRL F eller CTRL B). Sök sedan på banans nummer. T.ex "Bana 1".

==============================================================================

                1. Introduktion

==============================================================================

Välkommen till ännu en av mina svenska guider. Warioland var faktiskt det al-
lra första spel jag köpte. När jag var åtta och min bror sju, lyckades vi på
något underligt sätt övertala vår oerhört spelfientliga moder att införskaffa
oss en GameBoy. Jag fick det här spelet och min bror Donkey Kong Land. Först 
ville jag ha Tom & Jerry eftersom att jag fullkomligt avgudade de våldsamma
lekkamraterna, men försäljaren övertalade mig till Warioland i stället. Och
tur var väl det. Warioland är en riktig hit och idag lite utav en klassiker.
Efter att ha figurerat som storskurk i Super Mario Land 2, fick han sitt all-
deles egna spel i Warioland, vilket blev hans avstamp i karriären. Marios ond-
sinte, brutale och mycket giriga kusin får idag delta i en mängd olika spel.

I min enfald sålde jag Warioland några år efter att jag fått det. Underligt
nog så hittade min bror spelet på rea ytterligare ett par år senare och lade
till det i spelsamlingen än en gång. Jag vet inte när, men vi sålde det ännu
en gång. Allt detta hände innan jag fyllde elva tror jag, så det spelar ingen
roll idag. För att skriva denna guide använde jag för första gången en emu-
lator. En mycket, mycket dålig emulator. Fortfarande, nitton år gammal, är jag
riktigt förtjust i det första spel jag ägt och klarat. Inte förrän nu tror jag
att sett spelets bästa slut faktiskt. Min förhoppning med denna guide är att
den ska vara mycket lätthanterlig. I sektionen om banorna finner du infor-
mation om svåra hinder, alla skatter, utgångar samt stora mynt och hjärtan.
I den näst sista sektionen finner du all information om slutsekvensen och hur
du får de olika sluten. Jag hoppas att du får nytta av min nostalgitripp.

==============================================================================

                 2. Grunderna

==============================================================================

Kontroller
 Höger/Vänster:  Gå höger/vänster.
 Upp:       Klättra uppför stegar, gå genom dörrar. Håll upp intryckt 
          och tryck sedan på B-knappen för att ta fram tio mynt. 
          Håll upp intryckt och tryck på A-knappen för att hoppa 
          extra högt. Har du tjurhjälmen kan du hoppa upp i taket,
          och medan du håller uppåt, fastna där en stund.
 Ned:       Ducka, klättra nedför stegar. Håll ned intryckt samtidigt
          som du trycker åt höger/vänster för att krypa under saker.
          Har du tjurhjälmen kan du markdunsa genom att hoppa och
          sedan trycka nedåt på styrkorset.
 A:        Hoppa, bekräfta val.
 B:        Tackla om du har hjälmen eller tjurhjälmen, spruta eld om
          du har drakhjälmen och använda raketmotorn om du har jet-
          hjälmen. Håller du någonting kastar du det med samma knapp
 Start:      Pausar spelet, låter dig se mer statistik.
 Select:      Håll A, B, Start och Select intryckta samtidigt för att 
          starta om spelet.

Hjälmar
 Wario kan bära diverse hjälmar i Wario Land. Du startar alltid med en vanlig
 hjälm. Blir du skadad av en fiende förlorar du denne och blir hälften så 
 stor. Som liten kan du ej tackla och är därför påtagligt utsatt av fiender.
 Hittar du en påse i ett block får du tillbaka hjälmen. Plockar du upp en 
 tjurhjälm (med eller utan hjälm) eller en påse när du har hjälm, får du 
 tjurhjälmen. Med denna hjälm är du som starkast. Du kan spräcka block snab-
 bare, du kan markdunsa (se ovan) och dessutom kan du sätta fast dina horn i
 taket (håll bara uppåt intryckt). Plockar du upp ett drakhuvud får du drak-
 hjälmen och den gör så att du kan spruta eld. Plockar du upp en jet-liknande
 sak får du jethjälmen och med hjälp av den kan du flyga korta stunder och
 dessutom springer du extra fort. Oavsett vilken hjälm du har, blir du liten
 om du skadas av fiender.

Hjärtan och extraliv
 Du besegrar fiender genom att tackla dem från en sida där de inte är farliga
 eller genom att kasta in dem i andra fiender. För varje fiende får du auto-
 matiskt ett hjärta (visas i skärmens nedre kant). Du får också hjärtan från
 vissa block (alla är värda tio) och från minispel (se nedan). För vart
 hundrade hjärta du samlar får du ett extraliv. Har du förlorat alla liv får
 du Game Over. Får du Game Over får du starta från samma ställe som om du
 skulle ha förlorat ett liv, men du kommer att förlora en insamlad skatt (se
 nedan) eller, om du inte har någon skatt, få hela din myntsamling halverad.
 Därför bör du snabbt stänga av spelet om du ser att du håller på att få 
 Game Over. Tänkte också nämna odödlighetsstjärnan. Hittar du en sådan kan du
 springa in i fiender hursomhelst utan att bli skadad och dessutom får du 
 elva hjärtan per fiende.

Mynt, målportar och tidgränsen
 Wario är ju trots allt på jakt efter rikedom och för att bli rik bör man 
 samla på sig en drös med mynt. Mynt finner du nästan överallt och dessa an-
 vänds antingen till att spela minispel (se nedan) eller för någonting du får
 upptäcka själv medan du spelar. Det finns också tullavgifter du måste be-
 tala. När du når målporten måste du på de flesta banor betala tio mynt för
 att få komma igenom. Håll upp intryckt samtidigt som du trycker på B-knappen
 och du tar fram ett mynt värt tio. Kasta sedan in den i dörren. Det finns 
 även mellanportar, "Checkpoints", på vissa banor. Betalar du dessa på samma
 sätt får du börja från dem ifall du förlorar liv. Efter varje avklarad bana
 samlas alla dina mynt i en räknare. Förlorar du ett liv medan du befinner 
 dig på en bana, förlorar du alla mynt du har på dig just då. Det finns all-
 tid en timer i nedre högra hörnet. Räknar den ner till noll förlorar du ock-
 så ett liv.

Skatter
 Precis som mynt, brukar skatter vara värda rätt mycket och därför bör du 
 samla på dig en del av dessa likväl. Skatter finns bara på vissa banor i 
 spelet. Dessa ligger bakom dörrar med stora lås och för dörrarna behöver du
 stora nycklar. Hittar du en låst dörr finns det alltid en nyckel någonstans
 på banan. Skatter koncentrerar jag mig stort på i guiden. När du klarat 
 spelet kommer alla banor med skatter att blinka. Vad skatterna ska vara bra
 för? Det får du upptäcka själv... eller läsa i Slutsekvensen, etc. i guiden,
 men då får du räkna med spoilers.

Alternativa utgångar
 Tro inte att detta är Super Mario World med sjuttioelva olika utgångar utan
 här finns väldigt få. De banor som har två utgångar markeras alltid med en
 ring. Detta är förstås också en viktig del av denna guide. Siffran då du 
 väljer fil markerar hur många banor du klarat, inte hur mågnga utgångar.

Minispel
 Efter varje bana du klarat kommer du till två stycken träd och i båda har du
 chans att spela ett minispel. I det vänstra har du chans att fördubbla dina
 mynt. Välj en av de två snörena och du får antingen dina mynt dubblerade 
 eller halverade. Detta är slumpmässigt, men jag tycks aldrig NÅGONSIN vinna.
 Det högra minispelet har mer med skicklighet att göra. Här betalar du med
 mynt för att vinna hjärtan och extraliv. Tryck på A-knappen för att stoppa
 kraftmätaren och ställ dig så att du träffar fiender. Ju högre på kraft-
 mätaren du hamnar, desto längre och mer direkt kastar du. För att ens nå
 fienden måste du träffa på de två mörkare avdelningarna av mätaren. Du får 
 fem chanser och ju fler du träffar desto mer hjärtan/extraliv får du. Du 
 måste välja mellan tre olika nivåer som kostar 20, 40 resp. 100 mynt. Skill-
 naderna är olika hastighet på måltavlor och olika antal hjärtan/extraliv.
 100-myntspelet är jättesvårt och jättedyrt, men får du fem träffar får du
 hela femtio extraliv. Kanske inte riktigt värt det.

==============================================================================

                 3. Banorna

==============================================================================

Detta är själva kärnan av guiden. Här får du reda på var alla skatter ligger,
alternativa utgångar, stora hjärtan (värda tre extraliv), stora mynt (värda
100 mynt) samt andra hinder. Högst upp i varje beskrivning ser du vad av 
ovanstående saker du kan hitta på banan i fråga samt vilka hjälmar som finns
tillgängliga. Som du säkert vet finns det två sätt att få tjurhjälmen. Plockar
du upp en påse när du är liten blir du först stor och plockar du upp en till 
får du tjurhjälmen. Plockar du upp tjurhjälm direkt från ett föremålsblock får
du tjurhjälmen även om du är liten. Eftersom du på det förstnämnda sättet kan 
få tjurhjälmen på nästan vilken bana som helst nämner jag tjurhjälmen endast 
om det finns en riktig tjurhjälm på banan i fråga. Har jag missat något, tveka
inte att e-maila mig.

==================
Rice Beach: Bana 1
==================

- 3UP, Drakhjälm
Den första banan i spelet känns väldigt klassisk. Tackla dig igenom block och
fiender, men se upp för vassa föremål. Ungefär genom hälften av banan kommer
du hitta en stege som leder ner i marken. Här nere finner du lite mynt och 
hjärtan - tänk på det. Strax efter detta område kan du se några block som 
blockerar vägen till en massa mynt. Du måste ha tjurhjälmen och markdunsa 
dessa block (hoppa och tryck nedåt) för att ha sönder dem. Nära slutet kommer
du hitta en annan stege som leder ner i marken. Härifrån kan du inte fortsätta
förrän efter att du klarat Rice Beachs boss. När du väl slagit denne boss kom-
mer stora delar av banan att vara vattenfylld och stället du tidigare inte 
kunde nå kan du nu simma igenom. Då leds du till en drakhjälm och ett block 
med tre extraliv. Återvänd hit när du behöver extraliv.

==================
Rice Beach: Bana 2
==================

- Drakhjälmen, Jethjälmen, Tjurhjälmen
Den andra banan är aningen mer komplicerad. Här finner du lite genvägar, sen-
vägar och samtliga hjälmar. När du ser den första dörren ovanpå en plattform
vet du att denne leder till en drakhjälm och en ganska rejäl omväg. Du har 
dock chansen att besegra en hel del fiender och samla några mynt. Springer du
förbi dörren som leder till denna senväg hamnar du i ett område med massor av
plattformar och block. Här finner du både drakhjälmen och jethjälmen. Det 
finns också en annan väg vilken gör att du får springa på plattformar ovanför
senare delen av banan. I området jag nyss nämnde, med alla block och platt-
formar, kan du se en avsats högst upp till höger. Håll upp intryckt samtidigt
som du hoppar och du kan lätt hoppa upp på den. Då kommer du först till ett
område med en massa spikförsedda kolosser som dödar dig oavsett vilken hjälm
du har. Undvik dessa och du kommer strax ut igen. 

Detta ställe ligger precis ovanför den senare delen av banan, så råkar du 
missa ett hopp gör det inte så mycket - den enda du förlorar är några mynt och 
hjärtan. Undersök det skiftande plattformarna noga och tima väl. På denna bana
hittar du en del hoppande spikbollar. Var försiktig med dessa och kasta fien-
der på dem för att besegra dem, alternativt hoppar du upp emot dem underifrån. 
Till skillnad från den första banan måste du här, på den andra, betala för att
klara den. När du når slutporten ska du hålla upp och trycka på B-knappen för 
att ta upp ett mynt värt tio. Har du inte det måste du samla ihop det. Sedan 
trycker du in myntet i porten och du får gå ut.

==================
Rice Beach: Bana 3
==================

- Skatt (A: Horn), Alternativ utgång, Drakhjälm, Tjurhjälm
Nu kommer du till den första banan med både skatt och alternativ utgång. Det
ska vi prata om strax. Du kommer hitta en massa sand här. Lite här och var på
banan kommer du hitta sandhål i marken och dessa kan du hoppa ner i för att få
lite extra mynt. I slutet av banan hittar du kvicksand som hindrar dig från 
att hoppa högt. Se bara till att trycka på A-knappen snabbt och det löser sig.
Varken den alternativa utgången eller skatten kan du nå förrän du besegrat
bossen av Rice Beach på femte banan. När du gjort det kommer den tredje banan
vara vattenfylld och då kan du nå bägge delar. Skattrummet hittar du väldigt
nära starten (det är en dödskalle med nyckelhål). Sätt på dig drakhjälmen 
bredvid och fortsätt åt höger. Grilla blocken i vattnet därefter och du kommer
hitta nyckeln. Gå tillbaka till skattrummet och kasta in nyckeln i nyckel-
hålet. Tackla eller grilla skattkistan och du har fått den första skatten.
Den alternativa utgången hittar du vid den vanliga utgången. Eftersom rummet 
nu är vattenfyllt kan du hoppa upp på avsatsen ovan utgången och sedan fort-
sätta till den alternativa. Den leder till den sjätte banan.

==================
Rice Beach: Bana 4
==================

- Tjurhjälm
Denna bana kan framkalla viss paranoia. När jag var åtta fick jag ialla fall
rejäla problem med att hålla tillbaka hyperventilerandet. I början kommer du 
bli jagad av ett taggigt block som mosar dig på stört om du kommer för nära.
Du måste trycka snabbt på B-knappen för att tackla dig igenom alla block. När
du når lavan måste du vänta in blocket och sedan använda det som en båt över
havet. Hoppa över fåglarna och ducka under taggar så kommer du strax fram till
en till gång. Tackla dig igenom denna på samma sätt och du når strax slutet av
banan.

==================
Rice Beach: Bana 5
==================

- Boss, Tjurhjälm
Sista banan på Rice Beach är en bossbana. I andra området kommer du träffa 
spikblock igen. Ett tips är att kasta fiender så att de mosas under spik-
blocken. Då får du mynt värda tio varje gång. Banan är i övrigt inte så märk-
värdig. Just det ja. När du når tre föremålsblock som täcks av en barriär, ska
du tackla sönder det spruckna blocken framför och du når ett rum med en 
switch. Aktivera den och du kan nå föremålsblocken. Förtsätt tills du finner 
bossen. Denna sköldpaddas attacker ska du först undvika genom att hoppa över 
honom och när han lyfter ska du hoppa upp mot honom underifrån. Långa och höga
hopp. Gör om detta tre gånger och du får massor med mynt. När du klarat bossen
kan du återvända till första och tredje banan för annorlunda miljöer, en skatt
och en alternativ utgång.

==================
Rice Beach: Bana 6
==================

- Tjurhjälm
Denna bana når du från den tredje banans alternativa utgång. I första rummet
hittar du en tjurhjälm. Ta den. När du sedan kommer ut kommer du se hur sanden
rör sig på somliga ställen. Markdunsa på dessa och fiender dyker upp. Tackla
dem ögonblickligen för tio mynt varje gång. Strax till vänster om varje mynt-
spår ligger ett osynligt block med ett hjärta i. Därför ska du se till att 
hoppa en hel del. Mer finns det inte att säga om denna lilla bonusbana. Gå hit
om du vill ha rejält med mynt.

==================
Mt. Teapot: Bana 7
==================

- 3UP, Jethjälm
En ganska sedvanlig vattenbana där du för första gången stöter på minor. Nudda
dem och de sprängs en liten stund senare. Håll dig borta och utnyttja dem för 
att spränga bort block. En bit in på banan kommer du hitta två stycken före-
målsblock vid vattenytan. Den ena innehåller en jethjälm, så använd den. 
Raketera bort blocken precis under och du kommer till en dörr som leder dig 
till mittporten. Strax nedanför dessa block ligger en massa spruckna block vid
havsbottnen. Skjut bort den högra avdelningen av dem och du når ett rum med 
tre stycken extraliv. Nära målet kommer du hitta vatten som leder ned i hål. 
Dyker du ned i dessa hål förlorar du ett liv.

==================
Mt. Teapot: Bana 8
==================

- Alternativ utgång, Drakhjälm, Jethjälm
På denna bana ska du hitta en alternativ utgång. Du måste inte, men för att
hitta alla banor i spelet är du så illa tvungen. Här finner du massor av
strömmande vatten. Försök inte streta emot utan följ strömmen hela tiden. För
att nå den alternativa utgången ska du plocka upp en jethjälm någon gång under
banan. Du finner en allra längst till höger i första området eller bredvid 
mellanporten. Fortsätt tills du når det sista rummet, där en massa mynt formar
en uppåtpekande pil. Då ska du gå lite till höger och du kommer se ett före-
målsblock ovanpå en plattform. Ställ dig på föremålsblocket, hoppa upp i 
luften och använd sedan jetmotorn för att skjuta dig åt höger. Således kommer
du hamna på en plattform ovanför myntpilen och kan lätt fortsätta till den 
alternativa utgången. Du når fjortonde banan från denna utgång och den nionde
från den vanliga.

==================
Mt. Teapot: Bana 9
==================

- Skatt (B: Harpa), 100-mynt, Jethjälm
Här hittar du en skatt och ska jag vara ärlig finns det inte mycket att säga
här egentligen. När du når den femte skärmen (den näst sista) kommer du hitta
en nyckel i föremålsblocket längst till höger. Går du till vänster kommer du
se ett ensamt sprucket block på en plattform i ett vattenfall. Detta block 
döljer en dörr. Hoppa upp i blocket och tryck sedan på upp-knappen där det
stod. Då når du ett rum med ett stort block som innehåller ett übermynt värt 
100. Tackla sedan blocken bredvid för att nå skatten. Denna skatt kom jag inte
ihåg sedan jag var liten grabb och efter mycken meningslöst letande läste jag 
i Snow Dragons guide på GameFAQs hur man skulle göra. När det gäller bomb-
fienderna på slutet, hoppa på dem, annars måste du springa väldigt fort för 
att undvika explosionen

===================
Mt. Teapot: Bana 10
===================

- Drakhjälm, Jethjälm
Denna lite udda bana simulerar verkligen toppen av tekannan. När du nått top-
pen kommer du hitta en dörr som leder dig till mellanporten. Strax brevid 
denna dörr kan du se ett block som täcker några mynt. Använd tjurhjälmen 
(finns en vanlig hjälm strax till höger) och markdunsa blocket. Följ mynt-
spåret och du kommer även hitta några osynliga block längst ner. Du kommer
hitta en massa block närmare slutet av banan, men dessa innehåller ingenting.
Precis vid målet ska du vara försiktig med stegarna. Kom ihåg att trycka på
upp-knappen för att grabba tag i dem.

===================
Mt. Teapot: Bana 11
===================

- Skatt (C: Krona), Jethjälm, Stjärna
I början kommer du hitta en massa spruckna block. Tackla alla och du finner
strax utgången. Kan du inte tackla, hoppa in i dem underifrån. Fortsätt igenom
andra rummet så att du når det tredje; klättra nedför stegen och du hittar en
jethjälm i ett föremålsblock. Ställ dig på plattformen ovanför, hoppa och 
raketera dig till vänstra sidan av rummet. Fortsätt på detta vis tills du når
toppen. Högst upp till vänster finner du en nyckel och högst upp till höger
skattrummet. Plocka upp nyckeln och kasta sedan den till plattformen nedanför
skattrummet. Hoppa över dit du också och plocka åter upp nyckeln. Hoppa upp 
mot skattdörren med nyckeln i handen och dörren låses upp. Då kan du enkelt 
nå skatten. Lite senare på banan kommer du hitta en pilförsedd robot. Ställ
dig på den och den far dit pilen pekar. För varje gång du hoppar byter den
riktning. Använd detta till din fördel. I rummet därefter kommer du få en
odödlighetsstjärna. Med hjälp av den kan du bara springa över fiender och då
får du elva hjärtan varje gång. Se bara upp för lavan på slutet. 

===================
Mt. Teapot: Bana 12
===================

- Drakhjälm, Tjurhjälm
Detta är en liten trevlig lavabana. I första rummet kommer du träffa några 
stora fåglar. Dessa är faktiskt riktigt trevliga eftersom att om du kastar en
fiende i dess mun kommer den ge dig trettio mynt. Inte fy skam. I andra rummet
kommer du stöta på spöken. Precis som med kusin Mario attackerar de bara när
du har ryggen mot dem. Därför gör du klokast i att hoppa upp i dem när du är
precis under dem. Akta dig för fallande broar här inne och har du tjurhjälmen
kan du faktiskt hoppa upp i rullbanden och låta dessa transportera dig över.
I allra sista rummet finner du en jättestor switch istället för en målport. 
Denna gör att du klarar banan och så att den tioende banan inkrätas av Mt.
Teapots boss och därmed förvandlas till den trettonde.

===================
Mt. Teapot: Bana 13
===================

- Boss, Drakhjälm, Jethjälm
När du klarat tolfte banan kommer ett flygande lock krascha ner i den tioende
banan och bilda den trettonde. Tionde banan som du minns den kan du inte åter-
vända till denna spelomgång. Du kommer känna igen den tioende under promenaden
här, och det är ganska demolerat. När du når dörren som leder till mellan-
porten går den riktiga vägen nedåt, inte åt höger som förra gången. Går du åt
höger kommer du bara till en återvändsgränd (och lite föremål). Fortsätt nedåt
och du kommer se hur ett taggigt block närmar sig dig. Nu kan du välja på att
tackla sönder block eller fortsätta uppåt. Tacklar du sönder ett par block 
fortsätter spikblocket in dit. Välj själv vilket du vill förstöra. Jag rekom-
menderar fjärde eller andra paret block.
 Femte blocken: Inget
 Fjärde blocken: Sexton mynt
 Tredje blocken: Ett (10) hjärta, drakhjälmen
 Andra blocken: Två (20) hjärtan, jethjälmen
 Första blocken: Sex mynt, farliga block står ivägen
Du kommer hursomhelst ledas till bossen strax därefter och han är en argsint
tjur. Hoppar du på honom skadar du dig, men annars bygger han hela sin offen-
siv på att kasta ner dig i lavan. Hoppa och tryck åt andra hållet så fort han
försöker kasta ner dig och du borde klara dig. Tackla honom och försök bjuda 
honom på samma medicin. När du kastat ner besten i lavan har du vunnit. 

=====================
Sherbet Land: Bana 14
=====================

- Drakhjälm
Du kanske tror att det är dags för lavavärlden nu, men Sherbet Land kommer 
faktiskt tidigare i ordningen. Du når denna värld från den åttonde banans
alternativ utgång (se ovan). Först Sherbet-banan är mycket simpelt uppbyggd.
Det enda du behöver göra är att springa åt höger, men vad försiktig med bro-
arna som faller. När du stöter på fåglar i kombination med detta ska vara 
extra försiktig. Försök stå så långt åt vänster på den fallande bron som 
möjligt tills fågeln anfaller, hoppa på den och landa tryggt på andra sidan av
den lilla bron innan du hoppar vidare.

=====================
Sherbet Land: Bana 15
=====================

- Alternativ utgång, Drakhjälm, Jethjälm
I början av denna bana kan man inte säga mycket annat än att det är halt. 
Fortsätt tills slutet och du kommer hitta målporten inkapslad i block. Fort-
sätt till höger tills du når nästa rum och du hittar en switch. Aktivera den
och gå tillbaka så kommer du upptäcka att alla block är borta. Ifall du vill
till den alternativa utgången ska du strunta i den vanliga utgången, och
istället fortsätta till vänster om den. Ifall du aktiverade switchen kommer du
nu se att en trappa har bildats där det tidigare var mynt. Följ den och du 
kommer snart se den alternativa utgången. Du kan inte nå den riktigt ännu, 
utan du måste fortsätta in i rummet till vänster, aktivera en annan switch och
du kommer sedan kunna öppna porten. På detta sätt leds du till den sjuttonde 
banan. Den vanliga utgången leder förstås till den sextonde och den tar vi 
naturligtvis först.

=====================
Sherbet Land: Bana 16
=====================

- Skatt (D: Sköld), Alternativ utgång, Tjurhjälm
Precis i början av denna bana kommer du hitta en nyckel. Bär med dig den och
försök gärna använda den som vapen mot fiender. Strax kommer du hitta fyra 
spruckna block i kvadrat. Dessa behöver du inte bry dig om. Du kommer strax 
därefter hitta fyra stycken till och då gäller det för dig att lägga bort
nyckeln och tackla bort blocken. En dörr visar sig, så plocka upp nyckeln igen
och kliv in; hoppa mellan isplattformarna och öppna skattkammaren. Sådärja. 
Ännu en skatt. 

Så vad det dags för resten av banan. Fortsätt in i nästa rum för att hitta ett
enskilt mynt högst upp till höger. Ställ dig rakt under det och hoppa upp mot
det och ett osynligt block dyker upp. Hoppa upp på detta också och sedan upp
mot taket. Du kommer upptäcka att taket inte är fast och att du kan fortsätta
åt höger. Gör det och du når strax den alternativa utgången. När det gäller 
den vanliga utgången kommer du se den om du fortsätter på banan som vanligt.
Du kan inte nå den riktigt än. Fortsätt bara till höger in i nästa rum, akti-
vera switchen och du kommer då enkelt nå denna utång också. Den vanliga ut-
gången leder dig konstigt nog till den nittonde banan medan den alternativa
går till artonde.

=====================
Sherbet Land: Bana 17
=====================

- Skatt (E: Klocka), Drakhjälm, Jethjälm, Tjurhjälm
Denna bana når du från den femtonde banans alternativa utgång. På denna bana
kommer du hela tiden förföljd av ett argsint moln som skjuter blixar på dig. 
Försök kasta in andra fiender i blixtarna och du får tio mynt varje gång. Det
är en skatt vi till att börja med ska fokusera på. Akta halkan och spring till
höger tills du hittar en dörr. Kliv in i rummet och klättra uppför stegen 
tills du når ännu ett rum. Det finns tre stycken osynliga block mellan de 
andra så aktivera dem, hoppa upp på dem och ta nyckeln i ett av de övre bloc-
ken. 

Ta med dig nyckeln ut igen och fortsätt åt höger tills du hittar ännu en
dörr. Denna leder till mellanporten och en massa mynt, så det behöver du inte 
bry dig om du inte särdeles vill. Fortsätt åt höger till ännu en dörr, denna 
gång med tre föremålsblock ovanför. Inuti rummet som dörren döljer finner du 
denna gång en sådan där pilförsedd robot. Hoppa snabbt upp på den (utan att 
nudda isen) och sedan gäller det bara att rida uppåt till skattrummet. Roboten
ändrar riktning när du hoppar på den. Tänk på taggarna i taket så att du inte 
gör någonting förhastat. När du har tagit skatten är det mer eller mindre raka
vägen till målet. När du klarat denna bana kommer du till nittonde banan, men 
först ska vi klara den artonde.

=====================
Sherbet Land: Bana 18
=====================

- Skatt (F: Lampa), Jethjälm, Tjurhjälm
Denna bana når du från den sextondes alternativa utgång och här finner du en 
skatt som synes. Alldeles nära starten finner du skattrummet, men det är nyc-
keln som verkligen ställer till med problem. Fortsätt åt höger tills du finner
en dörr. Denna leder till en switch. Tryck på den och ta sedan samma väg ut,
alltså tillbaka. Du kommer nu se en stege här och den ska du klättra uppför.
Fortsätt in i nästa rum för att hitta tre block varav ett av dem innehåller
nyckeln. Tyvärr är de barikerade. Fortsätt in i rummet därefter och följ mynt-
spåren ner till marken; kliv in i nästa rum, aktivera switchen och klättra
uppför stegarna till rummet med nyckeln. Ta nu nyckeln och spring tillbaka 
till början av banan där du fann skattrummet. När du tagit skatten finns det
inte så mycket annat att säga om den här banan. När du ser en dörr blockerad
av block ovanifrån, kan jag avslöja att där endast finns mellanporten och mynt
ifall du inte skulle ha någon tjurhjälm på dig.

=====================
Sherbet Land: Bana 19
=====================

- Boss, 100-mynt, Jethjälm
Så till bossbanan. I början kommer du hitta tre partier med spruckna block
under vattnet. Plocka på dig jethjälmen längst bort och spräng bort mitten-
partiet så finner du dolt rum med ett übermynt värt 100. Sedan finns det inte
så mycket att säga. Fortsätt framåt och undvik elaka pålar tills du når den
elaka pingvinbossen. Detta är en valfri strid. Vill du inte slåss mot honom 
kan du bara gå ut genom dörren och du kommer ändå klara världen. Blir du liten 
är du så illa tvungen. Besegrar du honom får du massor av extraliv i belöning
och vill du inte slåss kan du komma tillbaka närsomhelst och ta hand om det
då.Så här klår du honom. Undvik hans attacker och hoppa på hans huvud. När han 
kommer upp med en tagghjälm måste du grilla eller tackla honom i ryggen så att
han förlorar hjälmen. Därefter hoppar du på honom igen. Du måste hoppa på hon-
om tre gånger för att klara striden. Sedan har du klarat Sherbet Island och 
det är raka vägen till Stove Canyon.

=====================
Stove Canyon: Bana 20
=====================

- Skatt (G: Kristallkula), Stjärna
På denna bana blir du ständigt förföljd av en enorm lavavåg. Jag fick extrema
neurotiska problem av denna bana som liten lågstadieelev (liten och liten, jag
var riktigt fet på den tiden). Min lillebror fick helt enkelt klara den åt mig
på grund av mina stressproblem. Vill du bara klara den ska du helt enkelt för-
söka vara så snabb som möjligt. Jag rekommenderar att du antingen plockar upp
påsen i början så att du får tjurhjälmen eller att du blir träffad av den 
första fienden så du blir liten. I vägskälet där du får välja på att tackla 
block åt höger eller hoppa sönder block ovanför, där ska du absolut välja det
senare, ty det går så mycket fortare. Föremålsblocket, efter att vägarna
sammafogat sig, innehåller en odödlighetsstjärna. Den ska du definitivt plocka
upp eftersom du både blir snabbare och starkare. Fler tips kan jag inte ge.

Så finns det också en skatt på den här banan. Skattrummet ligger i rummet 
efter lavavågen, men nyckeln måste du plocka på dig tidigare. Nyckeln finner
du i det tredje föremålsblocket du ser, där du måste gå åt vänster på en liten
bro. Sedan måste du bära med dig nyckeln ända tills slutet. Jag rekommenderar 
att du är liten ifall du ska satsa på att bära hem nyckeln och att du följer 
alla mina tips här ovan. Stjärnan är mycket viktig.

=====================
Stove Canyon: Bana 21
=====================

- Drakhjälm
Detta är en ganska typisk lavabana. Det mesta handlar om att hoppa mellan 
plattformar som faller ned i lava. Studera dem noga och var försiktig. Har du
ingenstans att hoppa medan plattformen sjunker ned i lava, hoppa rakt upp i
luften och du borde klara dig. Ser du två stycken föremålsblock inbäddade 
mellan två stora block ska du veta att du måste använda drakhjälmen för att
få dem. 

=====================
Stove Canyon: Bana 22
=====================

- Jethjälm, Tjurhjälm
Här finns det nästan ingenting att säga. Um... se upp för eldbollarna. 

=====================
Stove Canyon: Bana 23
=====================

- Alternativ utgång
Detta är en rolig tågbana. Går du mot en vagn kommer du automatiskt kliva om-
bord. Se till så att du hoppar från dem i sista stund annars kommer du inte
över vissa stup. Vidare är det bäst om du följer myntspår för att få största
möjliga utdelning. När det gäller den alternativa utgången ligger den precis
ovanför den vanliga. När du kommer till den vanliga kan du se ett hoppblock 
och ett föremålsblock under den plattform du landar på från sista tåget. För
att komma ner dit måste du antingen ha jethjälmen eller följa det sista tåget
nästan ända ner i lavan. Du måste alltså hoppa från vagnen i allra sista 
stund. Hoppa sedan på hoppblocket och du kommer upp till utgången.

=====================
Stove Canyon: Bana 24
=====================

- Skatt (H: Bägare), 100-mynt, Jethjälm
Följande bana är en labyrint med både skatt och ett mynt värt 100. Jag ska 
leda dig till bägge. I samma rum som du börjar i kommer du hitta skattrummet 
så nu behöver vi bara nyckeln. Gå in i nästa rum och du når något vi kommer 
att kalla huvudrummet från och med nu. Här finner du sex dörrar, men de flesta
kan du inte gå in i just nu. Klättra uppför stegen och fortsätt sedan till det
sydöstra hörnet av huvudrummet. Här finner du en switch och en dörr. För att 
du ska kunna komma igenom sydöstra dörren och alla tre dörrar på övre planet
måste switchen vara svart. I sydöstra rummet finner du nyckeln som du ska an-
vända på skattrummet (sydvästra dörren). I nordöstra och nordmellersta rummen
finner du bara några mynt och hjärtan. I nordvästra hittar du däremot blocket
med 100-myntet. Du måste ofta tillbaka till det sydöstra hörnet för att göra
switchen svart igen. Tänk på det. Du måste till den sydmellersta dörren för
att nå slutet på banan. Annars räknas det ju inte som att du klarat den.

=====================
Stove Canyon: Bana 25
=====================

- Boss, Drakhjälm
Detta är en bossbana med en boss jag fann väldigt svår som liten. Nu tycker 
jag inte det längre. Här ska du försöka ta det lugnt och försiktigt hela 
vägen ty denna bana är lite svår. Du har faktiskt en väldig fördel om du är 
liten medan du hoppar mellan vissa plattformar. Tänk på att beräkna dina hopp
medan du hoppar på de sjunkande plattformarna. När du når bossen kommer du
troligen observera hans groteska ansikte. Själva bossen skadar dig inte, men
det han gör är desto värre. Han kommer då och då slicka på banan så att platt-
formar försvinner, således blir det nästan som en tidsgräns. När du ser hans
näsa röra på sig ska du vara försiktig eftersom han då nyser stenar på dig. Så
länge stenen brinner är den farlig, med den slocknar efter en nanosekund. Då
den är sval måste du snabbt plocka upp den och försöka kasta den på bossen.
Håll upp-knappen intryckt samtidigt som du kastar och du borde lätt kunna 
träffa. Efter tre träffar är han väck.

===================
SS Tea Cup: Bana 26
===================

- Skatt (I: Dolk), Drakhjälmen, Jethjälmen
Första banan i skeppsvärlden då och här ska vi leta efter skatt. När du når
det andra rummet kommer du se ett föremålsblock lite till höger. Lite ovanför
föremålsblocket kan du se ett kryss på väggen i bakgrunden. Hoppa upp mot 
detta kryss underifrån och ett osynligt block uppenbarar sig. Hoppa från det
osynliga till avsatsen på höger sida och du kommer upp en nivå. Fortsätt pro-
mendaden åt höger tills du hittar ett rum fullt av spruckna block samt ett
skattrum. Tackla bort blocken i det övre högra hörnet så hittar du en dörr. 
Gå in i nästa rum och fortsätt tills du hittar en switch. Aktivera den och 
rummet precis innan blir vattenfyllt. Simma upp längst med mittengången och
du hittar nyckeln i ännu ett rum. Gå tillbaka till skattrummet och du har dig
ännu en skatt. För övrigt är inte banan särskilt speciell. Hittar du fiender
som flyger ifrån dig när du kommer nära ska du veta att endast drakhjälmen 
fungerar mot dem.

===================
SS Tea Cup: Bana 27
===================

- 100-mynt, Drakhjälm, Jethjälm, Tjurhjälm, Stjärna
På denna bana finner du ett 100-mynt och det är aldrig fel. I första rummet
ska du antingen plocka på dig en Jethjälm eller Tjurhjälm och när du ser ett
rullband i taket i andra rummet, då ska du till vänster. Flyg med jeten eller
haka fast dig i taket med hornen. På så vis når du ett 100-mynt och en drak-
hjälm. Använd drakhjälmen från och med nu eftersom det då är mycket lättare 
att träffa fiender i ett kommande område. Dessutom kan du där träffa massor 
med block också. Spruta bara eld genom väggar och tunnor så träffar du det på 
andra sidan. I ett av föremålsblocken precis efter en bro av vanliga block 
finner du en odödlighetsstjärna.

===================
SS Tea Cup: Bana 28
===================

- Drakhjälm, Jethjälm
Ingen märkvärig bana, men det finns en genväg jag kan nämna. Se till att du
har tjurhjälmen eller drakhjälmen (finns i början) när du ser två spruckna 
block mellan pålar. Dessa döljer ett rum med en switch och när denna aktiveras
uppenbarar sig en stege utanför. Lite extra mynt får du, men du missar en jet-
hjälm.

===================
SS Tea Cup: Bana 29
===================

- Skatt (J: Yxa), Jethjälm
Detta är lite utav en labyrint så det är viktigt att hela tiden gör som jag 
säger. Först är du utomhus och då gäller det bara att fortsätta in i nästa 
rum. Klättra uppför stegen och du kommer hitta skattrummet högst upp. Kom ihåg
detta. Klättra ned en bit, fortsätt åt höger och uppför stegen. Här har du två
dörrar. Den vänstra innehåller bara en vanlig hjälm och jag rekommenderar dig
att låta bli den just nu. Vi återkommer till detta senare. Ta istället den 
högra dörren och du kommer till en ny stege. Fortsätt tills du når en dörr. 
Rummet som dörren döljer är en återvändsgränd med lite mynt, hjärtan och så-
dant.

Fortsätt på stigen till nästa dörr, men gå INTE in. Du leds bara tillbaka till
stegen vid skattrummet. Fortsätt därför till nästa dörr vilken du ska igenom.
Nu ska du befinna dig vid mellanporten. Lägg i mynt om du vill. Klättra uppför
stegen bredvid och du kommer hitta den första av tre dörrar. Den första leder
bara till en återvändsgränd med lite av varje. Den andra leder dig till nyc-
keln och den tredje till målet. Gå in i den andra och hoppa upp i både före-
målsblocken. En visar sig vara nyckeln. Jag hoppas att du åtminstone är stor
nu, annars blir det svårt. Hoppa upp på det taggiga blocket när det befinner
sig längst ned och hoppa sedan vidare mot nyckeln. Du kommer mycket möjligt 
nudda giljotinerna i taket då du kommer vara tacksam om du är stor. 

Nu när du har nyckeln ska du tillbaka till skattrummet nära starten (gå till-
baka till föregående rum, till vänster tills du hittar en stege, nedför den, 
genom dörren, till höger tills nästa dörr, genom den, uppför stegen). Skulle
du av misstag råka vara liten fortfarande när du står vid skattrummet (du 
måste vara stor) ska du gå till något av rummen där det finns en hjälm. Läs
ovan om vilket rum jag rekommenderade. När du fått skatten ska du tillbaka 
hela vägen till där du fick nyckeln och fortsätta till höger för att hitta 
målet.

===================
SS Tea Cup: Bana 30
===================

- Skatt (K: Rugbyboll), Boss, Drakhjälm, Jethjälm
Den enda bossbana där du också hittar en skatt... hittills åtminstone. Det 
spelar ingen större roll hur du promenerar i början, men när du når det enorma
området med massor av stegar och master då ska du börja ge akt för skatten. 
Sping på marknivå ända bort till den högra väggen här och du kommer faktiskt
springa förbi skattrummet. Det är nyckeln du ska ha så klättra uppför stegarna
längst bort åt höger och du kommer hitta nyckeln högst upp i ett av blocken.
Hoppa ner till marknivå och gå åt vänster tills du hittar skattrummet och kan 
inkassera skatten. När det gäller resten av det här rummet får du utforska det
som du vill. Det finns mest mynt och hjärtan samt fiender för dig. Stöt in i
skalbaggarna där de inte är vassa. 

Vägen till bossen finner du allra högst upp i mitten. Så använd stegarna för 
att klättra dit. Du måste klättra igenom ett ganska rejält träd för att komma
upp till den skräckinjagande fågelbossen. Fågeln kommer ständigt försöka blåsa
ned dig, så håll dig nära mitten av skärmen. Dina och hans vapen kommer i form
av små fåglar. Hoppa mot dem underifrån där det inte har sina näbbar, plocka 
upp dem och kasta dem på bossen. Håll uppåt intryckt medan du kastar för bät-
tre effekt. Gör detta tre gånger och det bär vidare till nästa värld.

======================
Parsley Woods: Bana 31
======================

- Skatt (L: Mask), Jethjälm, Stjärna
Efter det att du klarat bossen på SS Tea Cup blir du ivägskjuten till Parsley
Woods. Du kan inte komma tillbaka till tidigare banor förrän efter att du kla-
rat den trettioandra banan. När du gjort det kommer den trettioförsta, som nu
är vattenfylld, att vara helt dränerad. Först då kan du hämta skatten. Du hit-
tar nyckeln precis i början av banan. Hoppa ner till marknivå och tackla bort
blocken. Akta dig för de dryga fienderna här; försök tackla dem bakifrån. 
Skattrummet finner du precis i slutet av banan istället. Ifall du inte sett
skattrummet, gå då till målporten och sedan tillbaka till vänster. Du kommer 
se ett väldigt smalt hål i marken och hit ner ska du falla för att få skatten.
Det finns även två stycken odödlighetsstjärnor. Du finner båda i föremålsblock
nära marken. Försök åtminstone ta den senare ty det blir så mycket enklare.

======================
Parsley Woods: Bana 32
======================

Detta är en tågbana med den där roliga musiken. Tötötö-tötötötötötö! Den är 
väldigt kort och målgången är en enorm switch istället för en målport. Switc-
hen kommer göra så att hela sjön i Parsley Woods dräneras, vilket i sin tur 
leder till att du återigen kan besöka resten av världen. Dessutom finns det
nu en skatt att hämta på förra banan.

======================
Parsley Woods: Bana 33
======================

- Drakhjälm, Jethjälm
Ännu en tågbana. Först står tåget still och sedan rör det på sig. Du får inte
nudda spåret eftersom du då dör. Följ myntspåren och allt ska gå bra.

======================
Parsley Woods: Bana 34
======================

- Skatt (M: Handske), Drakhjälm, Jethjälm
Detta är en småmysig trädbana och här finns det blixtskjutande moln och feta
fåglar. Kom ihåg att om molnet skjuter fiender får du tio mynt per skjuten
fiende och om du kastar fiender i munnarna på fåglarna får du trettio mynt
per pippi. Nära slutet av banan kommer du upp i en trädkrona där vägen delar
sig i tre (här simmar två sjöhästar omkring). Ta den vänstra väggen för att 
hitta målet och en nyckel precis bredvid. Plocka upp nyckeln och gå tillbaka
till vägskälet. Ta den högra vägen denna gång och du kommer strax hitta skat-
ten. Från skattrummet kan du gena till målet om du vill. Hoppa bara långt ut
åt vänster.

======================
Parsley Woods: Bana 35
======================

- Jethjälm
En till tågbana och här finns nästan ingenting att säga.

======================
Parsley Woods: Bana 36
======================

- Boss, 3UP, Drakhjälm
Nu är det dags för Parsley Woods bossbana. Förutom en boss kan du också hitta
tre extraliv i ett föremålsblock. I början av banan kan du hitta en massa 
spruckna block i kvadrater. Tackla sönder den femte blockgruppen du ser och 
du hittar dörren som leder till extraliven. Du kommer hitta en hel del tagg-
bollar här. Ducka i små skymslen eller hoppa över dem för att undvika dem. Har
du tjurhjälmen kan du ju också sätta fast dig i taket. Bossen är ett spöke som
kan vara ganska farligt. Ifall han träffar dig fryser du under några sekunder 
så undvik detta. Han släpper ut spöken så hoppa underifrån eller ovanifrån på 
dem och kasta dem sedan på bossen. Han kan vara ganska nedrig eftersom han 
först fryser dig och sedan skickar iväg spöken så var försiktig.

=====================
Syrup Castle: Bana 37
=====================

- Skatt (N: Val), Drakhjälm
Det enda jag egentligen kan säga om denna bana är var skatten finns. Banan 
består av två områden kan man säga. Det första området är enormt och det andra
är litet och består egentligen bara av målporten. Precis i slutet av det för-
sta (enorma) området kommer du hitta ett föremålsblock med en nyckel. Direkt
till höger om nyckeln ser det ut som en vanlig svart vägg, förutom att marken
tycks fortsätta in i väggen. Väggen är inte fast, så gå igenom den och fort-
sätt till höger tills du hittar skatten. Så var det gjort.

=====================
Syrup Castle: Bana 38
=====================

- Drakhjälm, Jethjälm, Tjurhjälm, Stjärna
En ganska stor bana denna gång. I allra första området kommer du se hur en 
stege är blockerad. Gå in i nästa rum och aktivera switchen för att ta dig
vidare. Vill du ha föremålen i blocken måste du aktivera switchen åt andra 
hållet igen. När du kommer till ett vägskäl ska du veta att den vänstra vägen
bara leder till en mellanport. Så tänkte jag berätta lite om när du måste 
klättra i sidled på stegar. Håll höger intryckt på styrkorset för att färdas i
sidled och håll upp intryckt då och då för att rädda dig själv från fallen. 
För att klara banan måste du aktivera en sådan där enorm switch igen. Då öp-
pnas vägen till den trettionionde banan.

=====================
Syrup Castle: Bana 39
=====================

- Skatt (O: Diamantring), Drakhjälm, Tjurhjälm
Här finner du inte få stup. Du vet säkert hur hoppblocken ser ut, vita med 
runda, glada ansikten på. I andra området av banan kommer du hitta två sådana
block under fyra vanliga. Se till så att du har tagit tjurhjälmen och mark-
dunsa sedan sönder de vanliga blocken. Studsa på hoppblocken och rikta dig åt
höger. Således kommer du upp en nivå. Gå in i nästa rum och du kommer till en
fyrvägskorsning. Här är det viktigt att du gör det hela i rätt ordning. Ta 
först den nedre högra vägen för att hitta en drakhjälm. Ta med den till övre
vänstra och grilla bort alla block kring skattrummet. Gå sedan till den övre
högra vägen och hämta nyckeln. Så där ja, nu har du förhoppningsvis tagit den
sista skatten i spelet.	Senare på banan kommer du till ett lavarum med en hel
del små hissar. Det är bättre att vara lugn och försiktig här en snabb och 
vårdslös. Att hoppa från den sista hissen kan tyckas vara svårt. Hoppa som 
vanligt precis innan hissen far ner i lavan. Är du liten blir det mycket enk-
lare.

=====================
Syrup Castle: Bana 40
=====================

- Boss
Den sista banan i spelet är inte så där väldigt märkvärdig. Det går mest ut på
att du ska hoppa mellan en massa hoppblock och samla en massa mynt och hjäl-
mar. De vanliga hjälmarna finns nästan överallt så du lär nog få en tjurhjälm.
Det finns en liten miniboss här och han råkar vara en fläskigt utrustad rid-
dare. Tackla eller spring in i hans rygg och hoppa sedan snabbt upp på ett 
block för att undvika hans bärsärkagång. Gör om processen två gånger till och
du får sedan fortsätta. Två rum till och det är dags för den riktiga slutboss-
en.

Detta är en lite speciell slutboss. Piratledaren, som råkar vara en ung 
kvinna, framkallar genast en ande som du nu måste slåss mot. Det du ska göra
är att tackla och kasta lampan tills den står rakt upp. När du väl lyckas få
den upprätt kommer ett moln dyka upp. Rid på molnet och försök sedan hoppa mot
andens huvud. Är du tillräckligt nära kan du försök få in två hopp från ett 
och sammma moln. Är du långt bort, tackla och hoppa samtidigt för att få extra
längd. Molnen förvandlas alltid till små andar vilka du måste hoppa på så fort
som möjligt. Detta ska du göra samtidigt som du undvikar eldbollar som anden
kastar på dig. Försök hålla dig långt borta från hans händer och hoppa så fort
han släpper bollarna. Efter sex träffar är anden besegrad och du får 300 mynt
på en gång samtidigt som piratprinsessan står med skägget i brevlådan. Vill du
veta mer om slutsekvensen och ditt stora pris, läs mer i nästa sektion av 
denna guide. 

           - GRATTIS! DU HAR KLARAT SPELET! - 

==============================================================================

              4. Slutsekvensen, etc.

==============================================================================

När du klarat sista bossen kommer flickan som styrde honom vara fly förbannad
och detonera en bomb innan flyr. Som tur är lyckas Wario hoppa ut ur slottet
med den magiska lampan i tryggt förvar. Bomben spränger sedan upp resterna av
slottet och en helt enorm guldstaty av en ung prinsessa visar sig. Detta är 
troligen Peach eller Daisy. Wario ser överlycklig ut, men sekunderna senare 
kommer Mario flygandes med en helikopter och stjäl statyn. Wario får med andra 
ord, igen för gammal ost. Wario vänder sig då till anden han tidigare slogs 
mot, och det magiska kreaturet avslöjar att Wario får en önskning. Wario öns-
kar sig ett stort slott, men då vill anden ha pengar i utbyte. Anden visar sig
alltså vara mer utav en byggherre än en magiker. Wario, som faktiskt gjort 
detta äventyr till en brutal och hänsynslös skattjakt, vänder sig till sitt 
förråd (resultatskärmen) för att räkna ihop hur mycket det blivit.

Under spelets gång har du ju samlat ihop mynt och förhoppningsvis en del skat-
ter. Insamlade skatter finner du på resultatskärmens bokstäver (A-O). Alla
skatter kommer sedan räknas om till mynt och värden ser du här nedan. Du ser
också på vilka banor/världar du hittar dem samt lite annat. Läs i guiden om 
hur du hittar dem du ännu inte har. 

-------------------------------------------------------------------
 Bokstav  Skatt      Värld       Bana    Värde
-------------------------------------------------------------------
 A:    Horn       Rice Beach     Nr. 3    9000
 B:    Harpa      Mt. Teapot     Nr. 9    6000
 C:    Krona      Mt. Teapot     Nr. 11   2000
 D:    Sköld      Sherbet Land    Nr. 16   7000
 E:    Klocka      Sherbet Land    Nr. 17   5000
 F:    Lampa      Sherbet Land    Nr. 18   9000
 G:    Kristallkula   Stove Canyon    Nr. 20   5000
 H:    Bägare      Stove Canyon    Nr. 24   8000
 I:    Dolk       SS Tea Cup     Nr. 26   7000
 J:    Yxa       SS Tea Cup     Nr. 29   3000
 K:    Rugbyboll    SS Tea Cup     Nr. 30   4000
 L:    Mask       Parsley Woods   Nr. 31   8000
 M:    Handske     Parsley Woods   Nr. 34   4000
 N:    Val       Syrup Castle    Nr. 37   7000
 O:    Diamantring   Syrup Castle    Nr. 39   6000
-------------------------------------------------------------------

Har du hittat alla skatter kommer de sammanlagt räkna upp till 90 000 mynt. 
Du kan som mest ha 99 999 mynt och således måste du alltså ha samlat 9999 
vanliga mynt för att uppnå denna maximala summa. Läs mer nedan om hur du 
mycket enkelt kan nå denna högst respektabla summa. Ju fler mynt (inklusive
skatter) du lyckats samla ihop desto fler pengasäckar kommer du få ta med dig 
till anden. Ju fler pengasäckar du ger anden desto större hus får du. Se nedan 
om de olika husen och hur mycket du behöver för dem. Dessa siffror är förmod-
ligen inte helt exakta, tyvärr.

-------------------------------------------
 Mynt      Säckar   Bostad
-------------------------------------------
 300-9999    1      Fågelholk
 10000-39999   2      Trädstubbe
 40000-69999   3      Timmerhus
 70000-89999   4      Litet slott
 90000-99998   5      Stort slott
 99999      6      Månen!!
-------------------------------------------

Wario blir glad för alla bostäder utom de två översta. Då blir han ledsen.
När du sätter igång spelet igen efter att ha sett slutsekvensen kommer din 
spelfil att blinka, men däremot kan du gå tillbaka till alla banor i spelet 
och samla skatter och mynt samt klara om slutbossen för nya hus så ofta du 
vill. Spelfilen visar som mest 39 avklarade banor, trots att du klarat 40.
När du klarat spelet en gång kommer alla banor som har en skatt att blinka. 
Bra att veta kanske.

====================================
Liv, mynt, hjärtan och tid i mängder
====================================

Det finns faktiskt ett sätt att få oändligt med extraliv, mynt, hjärtan och
tid. Pausa spelet och tryck sedan på select-knappen sexton gånger, varken mer
eller mindre. Har du gjort det dyker en fyrkant upp runt extralivsiffran. Håll
B-knappen intryckt och använd höger och vänster på styrkorset för att flytta
omkring markören. Håll B-knappen intryckt och tryck uppåt och nedåt på styr-
korset för att ändra siffrorna. På så vis kan du mycket enkelt komma upp i 
9999 vanliga mynt, vilket du behöver för att se det bästa slutet. Öka antalet
mynt till 999 och klara den sjätte banan på Rice Beach ett antal gånger, så är
det gjort. Detta trick lärde jag mig om för något decenium sedan och vet inte 
varifrån jag fått det. Förmodligen från gamla Nintendoklubben. Vill du för-
tjäna massor av mynt på ett ärligt tillvägagångsätt rekommenderar jag att du
klarar banor med 100-mynt. Dessa finns på nionde, nittonde, tjugofjärde och
tjugosjunde. Den tjugofjärde är tidsmässigt mest effektiv. Annars är också den
sjätte helt okej. Alla står förstås beskrivna i guiden.

==============================================================================

                5. Om dokumentet

==============================================================================

Detta är sista avdelningen av guiden och här finner du sådant som är strikt
associerat med min guide eller med mig. 

================
Versionshistoria
================

Version 1.1 - 8/11 2005
 La in nya hemsideadressen.

Version 1.0 - 7/11 2004
 Initiella versionen. Även om guiden är färdig kommer jag förmodligen erhålla
 korrigeringar och således uppdatera... nån gång ialla fall.

===============
Källor och Tack
===============

CJayC/GameFAQs         Fantastisk websida som drivs av en otrolig 
                visionär. Han har antaget allt jag skrivit.
Min bror            För lånet av hans knappt fungerande dator och 
                för hans ständiga stöd.
Nintendo            Bara för att de än idag sätter sina konkurr-
                enter på plats... åtminstone spelmässigt.

==============
Om författaren
==============

Jag är en nittonårig ung man som för tillfället bor i Mora här i Sverige. Jag 
bor i en liten lägenhet i stans sämsta område med min lillebror, en liten katt
och ständiga ekonomiska problem. ^_^ I våras (2004) tog jag studenten från 
gymnasiet och nu är jag faktiskt tidningsbud på mornarna. Kvällarna i mitt 
fall. Detta hade jag tänkt fortsätta med till HT -05 och sedan bär det av mot
juridikstuider i Stockholm. Det var allt just nu.

============
Kontakta mig
============

Har du någonting på hjärtat är det bara att skicka ett e-mail. Korrigeringar,
beröm, konstruktiv kritik. Vad du vill, men jag tar inte emot några alter-
nativa strategier. Likaså kommer jag inte svara på frågor om spelet som redan
finns besvarade i denna guide, såvida inte mina svar är överdrivet luddiga. Du
får lägga till mig till din MSN Messengerlista om du vill. Adressen finner du
nedan. Jag använder tyvärr inte programmet just nu på grund av föga fungerande
dator. Av samma anledning kan det för tillfället ta lång tid innan du får svar
på ditt e-mail.

Vill du ha min uppmärksamhet eller till och med ett svar då du kontaktar mig,
ber jag dig vänligen att använda någorlunda korrekt svenska, engelska eller 
spanska. Annars blir ditt e-mail ignorerat och genast raderat. Jag kanske 
låter som en pretentiös förlorare, men detta beror endast på kvantiteten av 
denna typ av e-mails som jag tidigare erhållit.

cwall_85(at)hotmail.com

=====================
Juridiskt information
=====================

Detta dokument är skyddat genom den internationella upphovsrätttslagen. Du får
ladda ner detta dokument för privat bruk, skriva ut det och/eller ladda upp 
det på din hemsida. Dokumentet får dock inte delas upp, ändras och inga delar 
får tas bort. Det får inte publiceras i någon tidning och får inte säljas för 
vinst. Du får inte konvertera detta dokument till HTML, ej heller något annat 
format. Det får endast visas i ASCII text (.txt). All ära skall ges åt mig, 
sålunda får du inte byta ut mitt namn. Följer du dessa krav, får du publicera 
detta dokument på din hemsida och du behöver inte skicka mig e-mail om det. 
Jag kommer dock inte att skicka uppdateringar till några andra sidor än dem 
nedanför. Vill du ha den senaste versionen, besök dessa sidor.

http://home.swipnet.se/cpg
http://www.gamefaqs.com

Copyright © 2004-2005 Christian Wall 

=======
Slutord
=======

Så var jag färdig med ännu en liten svensk guide. På sistone har jag försökt
skriva på min engelska Paper Mario-guide. Jag är färdig med själv Walkthroughn
och har tidigare bestämt mig för att göra precis allting extremt detaljerat.
Nu har jag helt fastnat och kommer ingen vart. Frustrerande nå så in i vassen!
Jag behöver nog verkligen få något meningsfullt att syssla med. ^_^ Den där 
guiden har jag skrivit på sedan i vintras, men naturligtvis med många, långa
pausar. Den här guiden (Warioland alltså) var något jag gjorde på bara ett par
dagar - mycket enkelt, ingen ångest. Paper Mario-guiden får nog ligga på is 
ett tag till. Det blir alltså en stor överraskning vad det blir nästa gång.

        Alla varumärken och liknande inom detta dokument
        är upphovsrättsskyddade av dess respektive ägare.
           Copyright © 2004-2005 Christian Wall

              - Slut på dokumentet -

View in: