Users who own this game also own:

Wetrix
Wetrix
Naxat Stadium
Naxat Stadium
Dengeki Nurse 2: More Sexy
Dengeki Nurse 2: More Sexy
Dual Heroes
Dual Heroes
Pachiokun: Juban Shobu
Pachiokun: Juban Shobu