Users who own this game also own:

Super Mario Bros.: The Lost Levels
Super Mario Bros.: The Lost Levels
Kiki KaiKai: Dotou Hen
Kiki KaiKai: Dotou Hen
Ultraman: Kaijuu Teikoku no Gyakushuu
Ultraman: Kaijuu Teikoku no Gyakushuu
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Armana no Kiseki
Armana no Kiseki