Credits

 1. Rieko Kawahara Artwork
 2. Mariko Kimizuka Artwork
 3. Masayo Nakagami Artwork
 4. Tetsuya Notoya Artwork
 5. Sachiko Nakamichi Artwork Support
 6. Hisayo Osanai Artwork Support
 7. Yasuko Sugiyama Artwork Support
 8. Tomomi Asano Design
 9. Ashura Benimura Design Advisor
 10. Hitoshi Kikkawa Design Director
 11. Shinya Kumazaki Director
 12. Satoru Iwata Executive Producer
 13. Tadashi Hashikura Motif Design
 14. Ai Kawasumi Motif Design
 15. Sanae Kubota Motif Design
 16. Tatsuhiro Tanoue Motif Design
 17. Youhei Sano Movie
 18. Kensuke Tanabe Producer
 19. Shigenobu Kasai Program Director
 20. Akio Hanyu Programmer
 21. Issei Fukuyoshi Programming
 22. Anko Hanyu Programming
 23. Masami Hirano Programming
 24. Masami Ishiguro Programming
 25. Tomohiro Kamochi Programming
 26. Takashi Matsuda Programming
 27. Yasuyuki Nagashima Programming
 28. Seiji Otoguro Programming
 29. Shojiro Soga Programming
 30. Isao Takakashi Programming
 31. Shinnosuke Hagiwara Programming Support
 32. Yuusuke Sasaki Programming Support
 33. Jun Ishikawa Sound

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.