Game Box Shots

Naruto Shippuuden: Saikyou Ninja Daikesshuu - Gekitou! Naruto vs. Sasuke (JP)
JP 07/10/08
Naruto Shippuden: Naruto vs. Sasuke (KO)
KO 08/12/10
Naruto Shippuden: Naruto vs. Sasuke (US)
US 11/12/10
Naruto Shippuden: Naruto vs. Sasuke (EU)
EU 11/19/10

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.