Credits

 1. Matsuyama Igusa Character Design
 2. Yousuke Ago Composer
 3. Kengo Hagiwara Composer
 4. Noriko Ishida Composer
 5. Mitsutosi Kodama Composer
 6. Ryoue Takagi Composer
 7. Masaya Tsunemoto Composer
 8. Morita Kanako Coordinator
 9. Daisuke Kondou Coordinator
 10. Kouhei Matsuoka Coordinator
 11. Tatsuya Sako Coordinator
 12. Shosaku Takeda Coordinator
 13. Ayako Kitada Designer
 14. Yukiko Nishigaki Designer
 15. Keiko Shiomi Designer
 16. Noriko Yamada Designer
 17. Akiko Yamamoto Designer
 18. Haruki Nakayama Executive Producer
 19. Yasuhiro Nakayama Executive Producer
 20. Masashi Kou Programmer
 21. Takuya Sawamura Programmer
 22. Hisashi Sugimoto Programmer

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.