Credits

AI ProgrammingYuji Ohashi
Character DesignRyo Hirata
DirectorMakoto Shimojo
Executive ProducerSatoru Iwata
ProducerTohru Nariho
Programming SupportMitsuro Matsumoto
ScenarioKouhei Madea
ScenarioMakoto Shimojo
Sound CompositionYoshito Hirano
System ProgrammingTakanori Hino

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.