Credits

 1. Naruki Sugeno Artist
 2. Kenya Suzuki Artist
 3. Motomu Hayashi Character Animator
 4. Nanako Yarimizu Chief Artist
 5. Yuji Naka Chief Producer
 6. Takumi Yoshinaga Director
 7. Takako Nagase Game Designer
 8. Emiko Sunaga Game Designer
 9. Taro Hino Interface Design
 10. Yojiro Ogawa Producer
 11. Takuma Komatsu Programmer
 12. Daigo Matsuura Programmer
 13. Nobuo Nakagawa Programmer
 14. Keiichi Noda Programmer
 15. Yoshitaka Miura Senior Artist
 16. Tomoko Sasaki Short-jingle & Chorus
 17. Mariko Nanba Sound Creator
 18. Naofumi Hataya Sound Director

Contributors

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.