Credits

 1. Ko Takeuchi Character Design
 2. Yoichi Kotabe Character Supervisor
 3. Ryuichi Nakada Chief Director
 4. Koichi Kawamoto Concept
 5. Satoru Iwata Executive Producer
 6. Norikatsu Furuta Game Design
 7. Hideo Hatayama Game Design
 8. Takehiko Hosokawa Game Design
 9. Masahiro Kawano Game Design
 10. Tadashi Matsushita Game Design
 11. Mikio Mishima Game Design
 12. Kyoko Miyamoto Game Design
 13. Fumiko Miyamoto Game Design
 14. Hirosh Momose Game Design
 15. Takayasu Morisawa Game Design
 16. Ryuichi Nakada Game Design
 17. Eisaku Nakae Game Design
 18. Kazuyoshi Osawa Game Design
 19. Nobuhiro Ozaki Game Design
 20. Yoshio Sakamoto Game Design
 21. Noriyuki Sato Game Design
 22. Masaru Tajima Game Design
 23. Yasutaka Takeuchi Game Design
 24. Ko Takeuchi Game Design
 25. Masani Ueda Game Design
 26. Katsuya Yamano Game Design
 27. Katsuki Yoshinori Game Design
 28. Yoshio Sakamoto Producer
 29. Taku Sugioka Program Director
 30. Masuyuk Taire Programming
 31. Toshio Sengoku Supervisor
 32. Katasuya Yumano Supervisor

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.