Credits

Character DesignKo Takeuchi
Character SupervisorYoichi Kotabe
Chief DirectorRyuichi Nakada
ConceptKoichi Kawamoto
Executive ProducerSatoru Iwata
Game DesignNorikatsu Furuta
Game DesignHideo Hatayama
Game DesignTakehiko Hosokawa
Game DesignMasahiro Kawano
Game DesignTadashi Matsushita
Game DesignMikio Mishima
Game DesignKyoko Miyamoto
Game DesignFumiko Miyamoto
Game DesignHirosh Momose
Game DesignTakayasu Morisawa
Game DesignRyuichi Nakada
Game DesignEisaku Nakae
Game DesignKazuyoshi Osawa
Game DesignNobuhiro Ozaki
Game DesignYoshio Sakamoto
Game DesignNoriyuki Sato
Game DesignMasaru Tajima
Game DesignYasutaka Takeuchi
Game DesignKo Takeuchi
Game DesignMasani Ueda
Game DesignKatsuya Yamano
Game DesignKatsuki Yoshinori
ProducerRyoichi Kitanishi
ProducerYoshio Sakamoto
Program DirectorTaku Sugioka
ProgrammingMasuyuk Taire
SupervisorToshio Sengoku
SupervisorKatasuya Yumano

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.