Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Kirby Mass Attack
Kirby Mass Attack
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
Mr. Driller: Drill Spirits
Mr. Driller: Drill Spirits

Users who love this game also love:

Monster Hunter 4 Ultimate
Monster Hunter 4 Ultimate
Resident Evil: Revelations
Resident Evil: Revelations
Animal Crossing: New Leaf
Animal Crossing: New Leaf
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Fantasy Life
Fantasy Life