Box Shots

Sonic Shuffle (US)
US 11/13/00
Sonic Shuffle (JP)
JP 12/21/00
Sonic Shuffle (EU)
EU 03/09/01

Screenshots