Credits

 1. Akira Yasuda Character Design
 2. Hideaki Itsuno Director
 3. Tatsuya Nakae Director
 4. Koji Sugimine Effect Design
 5. Yoshiki Okamoto Executive Producer
 6. Noritaka Funamizu General Producer
 7. Kazuya Takimoto Mixing Engineer
 8. Takayuki Kosaka Modeling Design
 9. Masao Sakurai Modeling Design
 10. Satomi Tsubota Modeling Design
 11. Emiko Watanabe Modeling Design
 12. Naoki Fukushima Motion Design
 13. Hidetoshi Kai Motion Design
 14. Shinya Kitamura Motion Design
 15. Masayuki Maeda Motion Design
 16. Tsunenori Shirahama Motion Design
 17. Yoshiko Tanida Motion Design
 18. Yoko Yamane Motion Design
 19. Tetsuya Shibata Music Compose
 20. Koji Shimizu Planner
 21. Takeshi Shimono Planner
 22. Tomoaki Tsuji Planner
 23. Takeshi Tezuka Producer
 24. Teruaki Hirokado Programming
 25. Yoshiyuki Ishikawa Programming
 26. Masakazu Matsushita Programming
 27. Soji Seta Programming
 28. Hitoshi Yokota Programming
 29. Wataru Hachisako Sound Engineer
 30. Hiroshi Ohno Sound Engineer
 31. Takashi Fujiwara Stage Design
 32. Akio Kamiji Stage Design
 33. Kenji Kushiro Stage Design
 34. Shinya Kuwajima Stage Design
 35. Goro Suzuki Stage Design
 36. Kouji Yamamoto Stage Design
 37. Masayuki Fukumoto Translation
 38. Hikari Tachibana Voice: Ayame
 39. Ryo Horikawa Voice: Edward Falcon
 40. Jurota Kosugi Voice: Galuda(Garuda), Narration
 41. Yosuke Akimoto Voice: Gunrock
 42. Wataru Takagi Voice: Jack
 43. Takeshi Aono Voice: Kraken
 44. Sakiko Tamagawa Voice: Rouge
 45. Atsushi Tanaka Voice: Ryouma
 46. Masashi Sugawara Voice: Valgas
 47. Sayaka Aida Voice: Wang-Tang

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.