What do you need help on? Cancel X

BOOKMARK
Jump to:
Would you recommend this Guide? Yes No Hide
Send Skip Hide

FAQ/Walkthrough (Swedish) by CWall

Version: 1.2 | Updated: 11/08/05

==============================================================================

               SUPER MARIO WORLD
                för Super NES

==============================================================================

            Komplett guide av Christian Wall
              Version 1.2 (8/11 2005)
              cwall_85 (at) hotmail.com
             http://home.swipnet.se/cpg
            Copyright © 2004-2005 Christian Wall


==============================================================================

                  Innehåll

==============================================================================

                1. Introduktion
                2. Grunderna
                3. Banorna
                4. Bowser på elva banor
                5. Om dokumentet

För att nå en bana i spelet fort, ska du ta fram sökfunktionen i det program
du använder (CTRL F eller CTRL B). Sök sedan på banans namn. Var noga med
apostroferna (').


==============================================================================

                1. Introduktion

==============================================================================

Välkommen till ännu en av mina svenska guider och denna gång gäller det Super 
Mario World. Okej, nu måste jag bekänna någonting. Jag Christian Wall, för-
fattare till tjugofyra spelguider, är ingen riktig Super Mario World-spelare.
Jag har hittat de 96 utgångarna två gånger. Endast två gånger! En gång precis
när jag köpte spelet begagnat för bara några månader sedan och en gång i detta
guidesyfte. I början av nittiotalet satt jag alltså inte som sjuåring med blo-
dsprängda ögon och försökte klara Super Mario World på alla sätt möjliga och 
kan därför långt ifrån kalla mig en expert. Ha, jag är inte ens särskilt bra 
på spelet. Därför släpper jag nu en ganska blygsam guide. Den beskriver hur du 
hittar alla gömda utgångar, vilka föremål som finns på varje bana och var alla
drakmynt befinner sig. Allt är skrivet i mycket enkla ordalag eftersom en 
långrandig steg-för-steg-guide endast är överflödig till ett sådant här spel.
Stort tack till Magnus Karlsson för en synnerligen komplett korrekturläsning.


==============================================================================

                 2. Grunderna

==============================================================================

Detta är bara en liten avdelning som beskriver några av de mer svårförståeliga
grunderna i spelet. Själv har jag ingen bruksanvisning och säkert inte många
av er andra heller. Därför kan detta var ganska vettigt, tror jag. Det är 
ganska mycket information, så du behöver inte läsa igenom allt. Använd den som
en handbok.


Kontroller
 A: Snurrhoppa, kliv av Yoshi.
 B: Hoppa, flyg, bekräfta val.
 Y: Använd capen, skjut eldboll, håll intryckt för att springa, ät med Yoshi.
 X: Samma som Y.
 L: Scrolla skärmen åt vänster.
 R: Scrolla skärmen åt höger.
 Styrkorset: Kontrollera Mario/Yoshi.
 Start: Pausa spelet, panorera kartan.
 Select: Ta föremålet du har i rutan högst upp på skärmen.

Snurrhoppa
 Snurrhopp är en mycket viktig teknik som du använder med A-knappen. Med 
 denna teknik kan du besegra hårdare fiender och krossa flippblock (block med
 två prickar) ovanifrån. Dessutom kan du hoppa av Yoshi.

Springa
 Håll Y-knappen intryckt för att springa. Ju längre du springer, desto högre
 hastighet får du. Högre hastighet innebär att du kan hoppa över längre stup
 och högre upp i luften.

Uppgraderingar (power-ups)
 Som alltid i Mario-spel, finner du några power-ups. Får du en svamp blir du
 stor, men blir du träffad återgår du till vanliga Mario. Har du redan en 
 svamp kan du antingen få en eldblomma eller en fjäder. Detta är två andra 
 power-ups. Eldblomman gör att du kan skjuta eldbollar som lättare besegrar 
 fiender. Fjädern beskriver jag nedan. 

Capen och att flyga
 Hittar du en fjäder så får Mario genast en cape. Har du capen innebär detta 
 att du nu kan glidflyga. När du nått högsta hastighet ska du hålla B-knappen
 intryckt samtidigt som Y-knappen och du flyger upp i luften. Släpper du B-
 knappen slutar du stiga och börjar glida istället. Därefter kan du då och då
 trycka bakåt på styrkorset för att få ännu mer höjd. Dessa tekniker är oer-
 hört viktiga och du kan ofta använda dem för att flyga igenom hela banor.
 För att göra en nätt landning ska du håll B-knappen intryckt, men vill du 
 istället göra en kraftig dykattack, så ska du hålla Y-knappen intryckt och
 den riktning du flyger åt på styrkorset.

Yoshi
 Yoshi är den stora nyheten i spelet. Honom hittar du i vissa block i spelet
 och då är det bara att börja rida. Yoshi kan komma upp lite högre i luften
 och han kan svälja fiender. Ifall Yoshi blir träffad av en fiende springer
 han ifrån dig, men så länge han inte springer ned i ett stup kan du åter-
 hämta honom. Håller både du och Yoshi på att falla ned i ett stup kan du 
 överleva om du snabbt trycker på A-knappen för att lämna Yoshi. Här och var
 finner du frukter på banorna. Vart tioende röd frukt Yoshi äter förvandlas 
 till en svamp, vart annat rosa ger ett moln som kastar mynt och det gröna 
 ökar din återstående tid.

Kartskärmen och alternativa utgångar
 Här hamnar du från första början och detta är din utgångspunkt till alla
 banor i spelet. Gula prickar innebär att det bara finns en utgång, medan en
 röd prick innebär två. På sådana här banor ska du leta efter en nyckel och 
 ett nyckelhål eller en annan målport. Spökhusen är labyrinter som du måste
 hitta en eller två utgångar ur, medan slotten och forten endast innehåller
 en. Slott och fort försvinner när du klarat dem och du kan inte återvända.
 På titelskärmen kan du se en siffra bredvid filerna. Denna visar hur många
 utgångar du hittat och var dessa ligger kan du läsa om i denna guide.

Återvänd
 På banor du redan klarat kan du trycka på Start-knappen och sedan Select
 för att återvända till kartskärmen.

Liv, Game Over och Spara
 Du börjar med tre stycken liv och du förlorar sådana när du träffas av fien-
 der eller ramlar nedför stup. Fler liv samlar du från mynt, drakmynt och 
 diverse bonusspel för att nämna några sätt. Förlorar du alla mynt får du 
 Game Over och detta innebär att du får börja om från förra gången du spar-
 ade. Dessutom förlorar du alla dina poäng, alla mynt och alla föremål. Spara
 får du göra efter att du klarat ett spökhus, slott, fort eller tryckt ned
 en färgad switch (läs mer nedan). Game Over har precis samma effekt som om 
 du stänger av spelet. Spring igenom ett spökhus du redan klarat för att få
 spara närsomhelst. Liv visas i skärmens övre, högra hörn.

Poäng
 Poäng visas i övre delen av skärmen och det är ganska förlegat och menings-
 löst idag, enligt min åsikt. Du får poäng av nästan allt du gör och det 
 spelar egentligen ingen roll. Så fort du fått Game Over eller stängt av 
 förlorar du alla poäng.

Mynt
 Överallt på banorna kan du hitta mynt och dessa har ingen annan funktion än
 att ge dig extraliv. Vart hundrade mynt du får ger dig extraliv. Mynten 
 visas i skärmens övre del.

Drakmynt
 På varje bana hittar du oftast fem stycken drakmynt (brickor som föreställer
 Yoshi). Samlar du fem stycken får du ett extraliv. I själva guiden berättar
 jag var alla finns, även om spelet inte "känner av" hur många du hittat 
 totalt. Drakmynten visas

Tid
 Varje bana har en tidsgräns och den visas också i skärmens övre del. Ju mer
 tid du har kvar när du klarar banan desto mer poäng får du. Tar tiden slut
 förlorar du ett liv.

Reservrutan
 Högst upp i mitten på skärmen hittar du en ruta. Ifall du är stor och 
 plockar upp en eldblomma, fjäder eller svamp kommer din svamp hamna i denna 
 ruta. Blir du liten kommer du få detta föremål automatiskt och vill du an-
 nars komma åt det ska du trycka på Select-knappen.

Mellanporten
 I mitten på de flesta banorna finner du en liten port. Går du igenom denna 
 och sedan förlorar ett liv, får du starta härifrån istället för vid banans
 början.

Målgången, stjärnpoäng och bonusspelet som följer
 I slutet på nästan alla banor finner du en stor port med en ribba som far 
 upp och ned. När du gått igenom porten klarar du banan och nuddar du ribban
 (inte över eller under) får du stjärnpoäng. Ju högre upp ribban står desto
 mer stjärnpoäng får du. Högst upp får du femtio, näst högt upp fyrtio, där-
 efter trettio, tjugonio, tjugoåtta, osv. I skärmens övre del kan du också se
 hur många sådana poäng du har och när du samlat hundra kommer du få spela
 ett bonusspel. Detta bonusspel kan ge dig massor av extraliv. I mitten visas
 antingen en svamp, blomma eller stjärna och du ska helst hoppa in i de andra
 blocken så att de visar samma symbol. Ställ dig under högra kolumnen och 
 hoppa sedan upp i blocken regelbundet. För varje tre föremål i rad du får 
 (diagonalt också) får du extraliv. Lyckas du få alla till samma föremål får
 du således åtta stycken extraliv.

Ett annat bonusspel
 På banorna hittar du ibland rör som leder dig till annorlunda bonusspel. 
 Dessa går också ut på att få extraliv och jag nämner dem i guiden också. 
 På varje rad finner du tre block vilka du ska hoppa in i en viss ordning för
 att få ett extraliv. Denna ordning är slumpmässig och får en ny chans för 
 varje rad.

Block
 Block är vad detta spel till stor del handlar om. Det finns massor av dem 
 och jag ska försöka förklara dem här nedan. 
  ?-block:    Vanligaste blocken som kan innehålla nästan vad som helst.
          Oftast är det en svamp och har du redan en så får du ant-
          ingen en eldblomma eller en fjäder. 
  Flippblock:  Ett block med två prickar. Detta börjar snurra om du hoppar
          in i det men det kan också vara fast och innehålla föremål.
  Gult !-block: Innehåller alltid en svamp. Detta block syns endast som en
          gul markering tills du trycker ned den stora gula switchen.
  Grönt !-block: Innehåller alltid en fjäder. Detta block syns endast som en
          grön markering tills du trycker ned den stora gröna swit-
          chen.
  Rött !-block: Innehåller ingenting, men fungerar oftast som en bro. Detta 
          block syns endast som en röd markering tills du trycker ned 
          den stora röda switchen.
  Blått !-block: Innehåller ingenting, men fungerar oftast som en bro. Detta
          block syns endast som en blå markering tills du trycker ned
          den stora blåa switchen.
  Blått block:  Trycker du på Y-knappen ovanpå eller bredvid ett sådant 
          block plockar du upp det. Genom att springa med det kan du
          sedan kasta iväg det.
  Notblock:   Dessa kan du studsa på, men de kan också innehålla något 
          föremål.
  Stjärnblock:  Om man samlat minst trettio mynt på banan får du en svamp,
          annars bara ett mynt. Källa: Magnus Karlsson och den offi-
          ciella guiden.
  Slumpblock:  Ett block som bläddrar mellan svamp, eldblomma, fjäder och
          stjärna. Hoppa in i det så fortsätter föremålet att hoppa.
          Ta sedan föremålet när det blir vad du föredrar. Stjärna är
          för det mesta att rekommendera.

Odölighetsstjärna
 När du plockar upp en sådan här blir du odödlig för en kort stund och kan 
 besegra fiender bara genom att springa in i dem. Ju fler du springer in 
 desto högre poäng får du och efter ett visst antal börjar du få extraliv 
 istället. Vissa fiender ger inga extraliv medan andra ger fler än ett.

Switchar
 Omkopplare, dessa är mycket viktiga inslag i spelet. På banorna hittar du 
 ofta blå switchar med ett P på. Trycker du på dessa förvandlas alla tomma
 block till mynt och alla mynt till tomma block. Dessutom kan extra mynt och
 extra ?-block dyka upp. Dessa switchar används ofta för att hitta de alter-
 nativa utgångarna. Det finns ibland också silverswitchar på banorna och 
 dessa förvandlar vissa av fienderna till silvermynt. Silvermynt räknas som
 vanliga mynt, men också som att du besegrar fiender. Detta innebär att du 
 därmed kan få extraliv på detta vis. 

Stora färgade switchar
 Jag nämnde !-block innan och hur de inte kan dyka upp förrän du tryckt ner
 en viss switch. På kartskärmen kan du då och då hitta Switch Palaces. Du 
 finner fyra stycken och alla har varsin färg. Du når dessa palats från 
 alternativa vägar (utom den gula), du får spara efter att du besökt dem och
 du kan inte återvända till dem. Det är mycket viktigt att du aktiverar dem
 så fort som möjligt.

Självgående myntspår
 Ibland kan ett självgående myntspår starta och detta kan du styra med ditt
 styrkors. När myntspåret far in i en vägg slutar det och trycker du på en
 switch förvandlas mynten till block som du kan springa på.

Sköldpaddskal och andra Yoshis
 I super Mario World finns fyra olika sköldpaddskal: gröna, röda, blåa och 
 gula. För Mario spelar dessa ingen roll, men ifall Yoshi sväljer dem får han
 olika krafter. Det gröna har ingen effekt, det röda gör att han kan skicka
 iväg tre eldbollar, det blåa gör att han tillfälligt kan flyga och det gula
 göra att han markdunsar efter varje hopp (kan skada fiender). På några myc-
 ket sena banor hittar du Yoshi-bebisar som antingen är gula, röda eller blå.
 Mata dessa med fiender och de blir stora. Enda skillnaden mellan dessa och
 den gröna är vad de gör med skal. Oavsett vilket skal den blåa använder,
 flyger den och oavsett vilket skal den röda använder sprutar den eld när den
 spottar ut det. Den gula är sorgligt nog identisk med den gröna. Yoshi kan
 bli blå också. Ifall du hittar ett par vingar kommer du till en specialbana
 med Yoshi och efter det blir han blå.


==============================================================================

                 3. Banorna

==============================================================================

Detta är själva guiden och här finner du alla banor beskrivna, deras utgångar
och deras drakmynt. Jag tänkte snabbt beskriva hur varje bana är uppbyggd i 
guiden. På titelskärmen av spelet står det ju en siffra bredvid varje fil. Si-
ffran berättar hur många utgångar du hittat, och bredvid titeln på varje bana
i guiden har jag skrivit samma siffra: hur många utgångar du klarat när du 
klarat banan i fråga. Under titeln finner du information om vilka föremål du
kan hitta på samma bana. Eldblomma, Fjäder, Stjärna, Yoshi, Frukter och
vilka färger på !-block. Det kan vara bra om du behöver något av dessa föremål
fort och inte vet var du hittar dem. Därefter kommer en beskrivning av banan.
Här nämner jag hur du når banan, några tips om den och var du hittar bonus-
spel och speciella områden. Nedanför denna information finner du drakmyntet.
Det finns nästan alltid fem och dessa är för det mesta synliga på skärmen. 
Allt som automatiskt dyker upp beskrivs som "Synligt". Är banan röd (istället
för gul) beskrivs var banans andra utgång finns efter drakmynten. Att hitta 
vanliga och alternativa utgångar är det enda som verkligen betyder något i 
spelet. När jag först skrivit klart guiden fick jag låna en officiell guide
av min brors gode vän Magnus. När jag använt den anger jag källa, bara så att
du vet. Har du tillgång till denna guide, ska du absolut inte använda min. Den
officiella är helt överlägsen.


=============
YOSHI'S HOUSE
=============

Här bor Yoshi och det är första stället i spelet du når. Du kan inte göra 
någonting göra. Du hittar bara ett brev där Yoshi berättar att han givit sig 
iväg för att befria sina vänner.


====================
YOSHI'S ISLAND 1 - 1
====================

- Eldblomma, Gult !-block
Första banan ligger vänster om Yoshi's House. En väldigt vanlig bana som inte
bjuder på några egentliga svårigheter. En liten bit efter mittenmarkeringen
(där du får börja ifrån om du förlorar ett liv), finner du några moln. När du
fått capen senare i spelet, kan du återvända till dessa moln och sedan flyga
till moln ännu högre upp för tre extraliv.
 
Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: I mitten av banan finner du två flippblock som blockerar ett blått rör.
   Bli stor och gör snurrhopp på dem så kan du komma ned under marken. Här
   finner du det.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


========================
YELLOW SWITCH PALACE - 2
========================

Detta ställe kan du når du efter Yoshi's Island 1 och jag rekommenderar det.
I första rummet finner du en vanlig switch som bara aktiverar en massa mynt åt
dig. I andra rummet finner du däremot en stor gul switch. Överallt där du tid-
igare sett gula markeringar kommer det nu vara gula !-block. Alla sådana block
ger dig en vanlig svamp, oavsett om du har eldblomma eller cape. Ofta formar
de också broar åt dig. Nu får du första tillfället att spara ditt spel.


====================
YOSHI'S ISLAND 2 - 3
====================

- Frukt, Gult !-block, Yoshi
Denna bana ligger höger om Yoshi's House och här finner du för första gången
Yoshi. Läs Grunderna-avdelningen för mer info om honom. I början av banan kom-
mer du hitta en massa röda Koopas och ett skal. Spring mot skalet med Y-knap-
pen intryckt och du kommer plocka upp det. Kasta det sedan mot Koopa-raden och
du kommer få ett extraliv. I slutet av banan ska du inte ta mynten efter swit-
chen. Tryck på switchen och använd sedan blocken för att komma högt upp i mål-
porten. På banan hittar du en massa röda frukter. Ät tio av dessa med Yoshi 
och du får en flugsvamp.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: På backen där för första gången mullvadar hoppar fram finns två block. 
   De andra aktiverar en bönstjälk till detta drakmynt. 
 #5: Synligt.


====================
YOSHI'S ISLAND 3 - 4
====================

- Eldblomma, Gula !-block, Yoshi 
Hit kommer du efter Yoshi's Island 2 och här är det bra om du tryckt på gula
switchen. Se upp för de snurrande plattformarna!

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: På första stället där du hittar två snurrande plattformar bredvid var-
   andra, hoppa ned här för ett gult rör som leder dig under jorden. Tryck
   på switchen för att förvandla mynten till en bro till drakmyntet.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


====================
YOSHI'S ISLAND 4 - 5
====================

- Eldblomma, Frukt, Gula !-block, Stjärna
Denna bana når du efter Yoshi's Island 3 och här ska du akta dig för spik-
bollarna i vattnet. Har du Yoshi kan du däremot hoppa på dem. För att snabbt
ta dig till målet kan du hoppa upp på plattformarna ovanför banan. För att 
lyckas med detta ska du hoppa med Yoshi och sedan trycka på A-knappen för att
snurra av honom. Det finns ett nästan helt onödigt område du kan ta dig till.
Dyk ned i det första blå rör du ser för att komma hit.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Där du ser en switch ovanpå ett block. Tryck ned switchen för att en bro
   ska formas till drakmyntet (om du inte tagit de vanliga mynten innan).
 #5: Synligt.


====================
#1 IGGY'S CASTLE - 6
====================

- Eldblomma
Du når detta när du klarat Yoshi's Island 4. Ditt första slott. Här får du 
varken använda Yoshi eller ta några drakmynt. För att klättra på galler här 
inne ska du trycka uppåt på styrkorset. Tryck på B-knappen för att lämna och 
Y-knappen för att slå fiender på andra sidan galret. När du ser en switch och
fem ?-block ovanför ska du börja med att aktivera blocken. Ett innehåller en 
svamp/eldblomma. Tryck sedan på switchen och föremålet kommer ramla ned på 
dig. I andra rummet ska du akta dig för pålar för att till sist nå bossen. 
Iggy, som han heter, ska du hoppa på tills han ramlar ned i lavan. Hoppa på 
honom från en vinkel och han kommer fara åt motsatt håll. Det är lättast att 
ha ner honom när plattformen är ordentligt lutad.


==================
DONUT PLAINS 1 - 8
==================

- Alternativ utgång, Fjäder, Gult !-block, Grönt !-block, Yoshi
Denna bana når du först när du klarat Iggy's Castle. Här får du för första 
gången göra dig bekant med capen. Denna får du genom att plocka på dig en 
fjäder och dessa får du antingen genom ?-block eller också genom att hoppa på
flygande Koopas med blinkande caper (ej med Yoshi). När du nått högsta hast-
ighet med capen kan du hoppa iväg för att sedan flyg. Tryck bakåt då och då på
styrkorset, så kommer du ta nya språng i luften. Ovanför banan finns massor av 
mynt att hämta. 

Dessutom finns det två bonusbanor, men dessa når du på annat vis. Det första 
uppochnedvända blåa rör du ser kan du hoppa in i, men bara om du tidigare 
aktiverat den gula switchen. I röret finner du ett bonusspel där du har chans
att få extraliv. På varje rad finner du tre block vilka du ska hoppa in i en 
viss ordning för att få ett extraliv. Denna ordning är slumpmässig och får en
ny chans för varje rad. Där du kommer upp från bonusspelet har du ett rör på 
vänster sida. Dyk ned i detta och du når en bonusbana. Ta fjädern och spring
uppför rören, därefter flyger du som jag tidigare beskrivit och du har chans
att få massor av mynt. Det är bara upp igen ifall du skulle ramla ned på 
marken.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Det ligger ovanpå några moln ovanför blocket med Yoshi. Flyg hit med 
   capen.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.

Alternativ utgång
 Denna måste du ha aktiverat den gröna switchen för (se nedan). Precis innan
 målet kommer du hitta en vägg av gröna block om du aktiverat den. Spring 
 uppför väggen så når du nyckeln och porten. När jag tänker efter kan du göra
 det här utan gröna switchen också, men då måste du ha fjädern och flyga upp
 hit. Det är mycket enklare med Yoshi kan tilläggas. Ta sats från kullen med
 de sista flygande Koopas.


===================
DONUT PLAINS 2 - 10
===================

- Alternativ utgång, Fjäder, Grönt !-block, Gult !-block
Denna bana når du efter Donut Plains 1s vanliga utgång. Den rör på sig, bli 
inte mosad av den gula massan! Den finns en genväg till målet, se alternativa
utgången för denna.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.

Alternativ utgång
 Inte långt från starten kommer du se några rör i taket. Använd den gula mas-
 san för att komma upp till det andra gröna röret. Dyk in i detta. I följande
 område kommer du till höger hitta en massa flippblock. Hoppar du upp på det
 översta kan du se nyckeln och porten. Det enklaste sättet att komma upp är
 att använda Yoshi eller capen eller både och. Skaffa lite fart med capen och
 håll sedan B-knappen intryckt tills du far in till nyckeln. Detta går också
 bra om du använder Yoshi. Ett annat sätt med Yoshi är att använda det blå
 skalet som ligger nedanför. Sväljer du det får Yoshi vingar och kan sväva
 upp till utgången. Du måste snurrhoppa på blocken för att komma åt skalet 
 och då är det hemskt lätt hänt att du krossar det, så var försiktig. Tar du
 åt höger istället för upp till alternativa utgången kommer du till en genväg
 till den vanliga utgången.


========================
GREEN SWITCH PALACE - 11
========================

Detta ställe når du om du tar den alternativa utgången ur Donut Plains 2. 
Tryck på switchen här inne och du kan komma åt ett rött skal. Skicka iväg det
mot Koopas och du kan få ett extraliv. Hoppa sedan upp och åt höger för att
hitta ett till rum, ett rum med den gröna switchen. När du trycker på den kom-
mer alla gröna markeringar förvandlas till gröna block. Dessa innehåller all-
tid en fjäder.


======================
DONUT GHOST HOUSE - 13
======================

- Alternativ utgång
Denna bana når du antingen från Donut Plains 2s vanliga utgång eller Donut 
Secret 1s alternativa. Detta är ditt första spökhus och dessa går helt enkelt
ut på att hitta utgången innan tiden rinner ut. Detta innebär sällan några 
större problem. Du får inte ta med dig Yoshi och du hittar inga Drakmynt, 
precis som i slotten. För att komma igenom detta spökhus måste du först 
springa åt höger (undvik spöken) tills du når en dörr. Gå in här, uppför 
trappan och genom nästa dörr. Nu ser det ut som om du befinner dig under 
trappan i samma rum, men detta är faktiskt ett annat. Om du hoppar upp i 
blocket här inne kommer en switch fram och trycker du på den kommer en dörr 
dyka upp åt vänster. Hit behöver du INTE gå - det finns bara några mynt. 
Istället ska du öppna dörren åt höger och du kommer hamna under trappan i 
första rummet. Hoppa på det till synes identiska blocket här och en bönstjälk 
kommer dyka upp. Följ den uppåt till utgången. Sammanfattningsvis: höger dörr,
höger dörr, genom trappan, höger dörr, hoppa in i block, följ bönstjälk. 

Alternativ utgång
 Denna är lite knivig att se. Hämta capen på någon av de föregående banorna
 och gå in i spökhuset. Det finns ett hål i taket precis ovanför ingången och
 hit upp ska du flyga. Gå lite till höger och spring sedan nästan ända bort 
 till vänstra väggen innan du börjar flyga. Du kommer fara direkt upp till
 hålet i taket. Därefter ska du springa åt höger tills du når fyra block.
 Dessa innehåller varsitt extraliv och sedan ska du ta dörren för att nå den
 andra utgången.


===============
TOP SECRET AREA
===============

- Eldblomma, Fjäder, Yoshi
Denna "bana" når du från Donut Ghost Houses alternativa utgång. Det enda du 
får här är två block med eldblommor, två med fjädrar och ett med Yoshi. Sedan
kan du gå ut igen. Har du Yoshi får du ett extraliv från blocket varje gång du
går in. Detta är alltså mycket bra. Kom hit ofta för att fylla på.


===================
DONUT PLAINS 3 - 14
===================

- Fjäder, Grönt !-block
Denna bana når du antingen från de vanliga utgångarna ur Donut Ghost House 
eller Donut Secret 1 (se nedan). Här finner du massor av omkopplare och rör-
liga plattformar. Genom att hoppa in i block som visar ON/OFF, byter platt-
formarna bana och detta måste du använda för att klara banan. På ett ställe 
får du välja om du vill hoppa mellan plattformar nära taket eller nära golvet.
Välj de nära taket för att nå ett gult rör som leder dig till ett bonusspel.
Vet du inte hur bonusspelet går till läs bana Donut Plains 1.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Ganska nära starten finner du två ?-block. Flyg upp till molnen precis
   ovanför (med capen) och du finner drakmyntet.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt, men ifall du klev in i bonusbanan måste du åt vänster efteråt.


===================
DONUT PLAINS 4 - 15
===================

- Eldblomma, Fjäder, Frukt, Stjärna, Yoshi
Denna bana når du antingen från Donut Plains 3. Här finns det inte så hemskt 
mycket att säga. Det finns lite moln och mynt ovanför banan så flyg med capen
för att hitta dem. Precis i slutet kan du nå tre extraliv på ett moln precis 
under taket på detta sätt. Det första blåa röret leder dig förresten till ett
område där du får absolut ingenting. De hammarkastande fiender du finner här 
och var kan du besegra genom att hoppa upp i deras plattformar. 

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Dyk ned i det näst första blåa röret för att hitta detta mynt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


===================
DONUT SECRET 1 - 17
===================

- Alternativ utgång, Eldblomma
Denna bana når du från den alternativa utgången av Donut Plains 1. Detta är en
riktig vattenbana och jag rekommenderar dig starkt att använda dig av eld-
blomman så mycket som möjligt.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Dyk in i det första blå rör du hittar. Här finner du ett block som ger
   dig en ballong om du hoppar upp i det. Ballongen fyller dig med luft så 
   att du lyfter. Håll Y-knappen och styr dig åt vänster och uppåt för att
   hitta en till ballong. Fortsätt sedan till övre vänstra hörnet för ett
   drakmynt och sedan mot högra väggen för ännu ett. Blocken i mitten
   innehåller extraliv.
 #3: Se #2.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.
 #6: Synligt.
 #7: En liten bit efter nyckelhålet ska du simma upp till taket och upp på
   den massiva plattformen. Här ligger drakmyntet och det syns aldrig i 
   bild.

Alternativ utgång
 När du hittar en switch (knapp med "P") ska du trycka på den och sedan snab-
 bt simma åt höger tills du ser ett ?-block med fyra mynt på vänster sida. Ta
 mynten innan switchen slutar ticka och hämta sedan nyckeln i blocket. Lås 
 upp nyckelhålet bredvid och du når Star World.


=======================
DONUT SECRET HOUSE - 19
=======================

- Alternativ utgång, Eldblomma
Klara den vanliga utgången ur Donut Secret 1 för att nå detta spökhus. Vi 
börjar med den enkla, vanliga utgången ur huset. I första rummet hittar du 
cirklar av spöken, vilka du ska passera genom dessas luckor. Språnghoppa över 
spöket och gå sedan in i andra rummet. Här finner du en till spökcirkel och 
direkt efter det - fem mynt. Ta ALLA dessa. Spring sedan till vänster och du 
hittar en dörr och en switch. Skulle du gå in genom dörren kommer du bara 
tillbaka till förra rummet. Tryck på switchen och spring till höger. Nu kan 
du se att du kan komma åt gula dörren, men hit ska du inte (då får du välja på
två dörrar till, den vänstra = 1UP och den högra tar dig tillbaka). Istället 
ska du fortsätta lite åt höger och gå genom den högra, blåa dörren (switchen 
måste fortfarande ticka). Då når du strax utgången.

Alternativ utgång
 I det andra rummet ska du gå längst bort till vänster och aktivera switchen.
 Gå sedan till höger och du finner tre nya block under den gula dörren. Gå 
 inte igenom dörren utan hoppa upp i blocket precis ovanför. Då kommer en 
 bönstjälk fram och du ska följa den till en till blå dörr (switchen måste
 fortfarande ticka). På så sätt når du en spökboss. För att besegra den måste
 du använda Y-knappen för att plocka upp block. Vänta sedan på att spöket
 dyker upp, håll uppåt på styrkorset och släpp Y-knappen för att träffa den
 döde. Gör om processen tre gånger för att klara banan. Denna utgång warpar
 dig till Star Road. 


===================
DONUT SECRET 2 - 20
===================

- Stjärna
Du når denna bana genom att klara vanliga utgången ur Donut Secret House.
Detta är en isbana, så det är väldigt halt. Det först uppochnedvända gröna
röret du hittar, leder dig till ett område där du får vara ballong och ta en
massa mynt. Så vet du det. 

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: När du finner en trampolin ska du hoppa på den upp i blocket och en bön-
   stjälk dyker upp. Klättra uppför den för att nå drakmyntet.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


=======================
#2 MORTON'S CASTLE - 21
=======================

- Fjäder, Grönt !-block, Gult !-block
Du når det andra slottet från Donut Plains 4. Första rummet är inte särskilt
speciellt, inte heller andra, men i tredje måste du hela tiden hålla koll på
var du kan hoppa. Se också upp så att du inte blir mosad. När du hittar en 
trampolin kan du välja väg. Den högra leder dig bara till några mynt. Den vän-
stra leder dig vidare men också till fem block och det näst längst åt höger
skapar en bönstjälk. Bönstjälken leder dig i sin tur till ett fack med ett 
osynlig block som innehåller ett extraliv. Det finns en genväg som leder dig
direkt till tredje rummet från det första. I första rummet måste du ha capen
och sedan ska du gå fram till rulltrappan. Därefter ska du springa till 
vänster så att du kommer under Thowmpen och sedan flyga upp i facket i taket. 
Då når du först ett bonusspel och sedan det tredje rummet. Nåväl, när du till 
slut når bossen ska du undvika hans utfall från taket och sedan hoppa på hon-
om. Gör om processen två gånger till för att besegra honom.


===================
VANILLA DOME 1 - 23
===================

- Alternativ utgång, Eldblomma, Fjäder, Grönt !-block, Rött !-block, Stjärna
Du når denna bana när du förstört #2 Morton's Castle. Banan är en liten grotta
och i början finner du massor av gula flippblock. Bäst är att använda fjädern
här. I det övre vänstra facket, innehåller blocket näst längst åt vänster en 
fjäder och i det nedre högra facket, innehåller blocket längst åt vänster 1UP.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt, men du måste vara liten. Den ligger bakom ett blått block som 
   du flyttar med Y-knappen.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.

Alternativ utgång
 Du måste ha aktiverat den röda switchen först (se nedan). Då kommer de röda
 markeringarna i mitten av banan att förvandlas till !-block. Hoppa upp på 
 dessa och sedan in i det gula blocket. Då växer en bönstjälk upp som leder
 dig till nyckeln och utgången. 


===================
VANILLA DOME 2 - 25
===================

- Alternativ utgång, Eldblomma, Fjäder, Stjärna
Du når denna bana när du klarat den vanliga utgången ur Vanilla Dome 1. Detta 
är en labyrint. En ganska liten så det blir inga problem att navigera sig. Det
finns ett gömt extraliv i ett osynligt block, till vänster om de tre ?-blocken
ovanför vattenytan (under första switchen).

Drakmynten
 #1: Nära nyckeln till alternativa utgången, se nedan.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Vid Drakmynt #3 måste du välja den övre vägen genom grottan och du 
   stöter på #4.
 #5: Synligt.

Alternativ utgång
 På denna bana finns två switchar. Du finner den första ovanpå några block 
 i mitten av banan. Plocka upp denna switch och placera den till vänster om
 blocken (ta de fem mynten till höger om dig först). Tryck ned switchen och
 ta mynten som dök upp på vänster sida. Nu har du två hål framför dig. Det
 högra leder tillbaka till där du var och det vänstra, med mynten, till 
 nyckeln och nyckelhålet. Håll hårt i nyckeln, eftersom den är så lätt 
 att tappa. Dessutom hittar du första drakmyntet här och vill du till vanliga
 utgången måste du ha en fjäder för att komma upp ur hålet igen.


======================
RED SWITCH PALACE - 26
======================

Du når denna plats när du klarat den alternativa utgången ur Vanilla Dome 2.
I första rummet kan du trycka på switchen och sedan skicka iväg ett skal åt 
höger. Följ det och du har chans att få en hel del extraliv. Tryck sedan på
den röda switchen och alla röda markeringar kommer bli röda block. Röda block
innehåller ingenting.


========================
VANILLA GHOST HOUSE - 27
========================

- Eldblomma, Fjäder
Du når denna bana när du klarat den vanliga utgången ur Vanilla Dome 2. Här 
finner du konstigt nog Drakmynt. Jag har vet inte riktigt varför de bryter 
mönster på detta vis, men det kanske beror på att här endast finns en utgång.
Spring igenom hela första rummet till andra rummet och här måste du undvika
såpbubblorna. I slutet hittar du tre flippblock och det mittersta innehåller
en switch. Stampa INTE på switchen utan ta med den till den högra väggen där
du finner fem mynt. Ta alla fem mynt och stampa sedan på switchen och en blå
dörr dyker upp. Denna leder dig till utgången (gula dörren leder dig endast
tillbaka).

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Du kan också flyga hit, men jag beskriver riktiga vägen. När du hittar 
   ett stort spöke bland en massa flippblock ska du slå huvudet i det 
   tredje blocket från vänster i den nedre högra blockraden. Följ bön-
   stjälken som växer upp och du når drakmyntet. Kom ihåg att du måste locka
   bort spöket från blocket genom att vända ryggen åt det.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt, men allra längst bort.


===================
VANILLA DOME 3 - 28
===================

- Eldblomma, Fjäder, Rött !-block Yoshi
Du når denna bana när du klarat Vanilla Ghost House. En seg, men livgivande 
bana. Du kan även få Yoshi, men det kan vara knivigt. När du når mellanporten
måste du hoppa på skalet som far omkring här. Detta ska du sedan sparka upp
i blocket ovanför. Sedan har jag definitivt något viktigt att säga om de 
orange rör du kommer hitta nära mitten. Använd capen för att flyga åt väns-
ter och du hittar ett fack med 3UP och flyg åt höger för att hitta ett bonus-
spel som kan ge dig ännu fler extraliv. Jag behöver knappast säga hur det går
till nu, va?

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Du kommer hitta ett gult rör och i detta ska du ner. Gå åt höger här 
   nere och hoppa på Koopan för att komma upp till drakmyntet.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.
 #6: Ovanpå de fem rören precis innan målet, hittar en plattform. Flyg upp
   till den från vänster och ta drakmyntet. Källa: den officiella guiden.


===================
VANILLA DOME 4 - 29
===================

- Eldblomma, Fjäder
Du når denna bana när du klarat Vanilla Dome 3. Här finns det väldigt lite att
säga. Akta dig för kulorna!

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Hoppa ned i det blåa röret efter mellanporten och du finner den.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


=====================
VANILLA SECRET 1 - 31
=====================

- Alternativ utgång, Fjäder, Blått !-block, 
Du når denna bana när du klarat den alternativa utgången ur Vanilla Dome 1.
Denna bana hoppar du upp igenom.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Rakt till vänster om #2, nedanför blåa !-block.
 #4: Högst upp, innan du lämnar området, finner du två drakmynt. Ta den övre
   trampolinen och klättra upp på vänster sida med den. Använd den sedan 
   för att hoppa upp till mynten. Du kan också flyga med fjädern.
 #5: Se #5.

Alternativ utgång
 När du hittar den första trampolinen och en massa röda Para-Koopas ovanför,
 ska du gå lite till vänster för att hitta ett grönt rör. Detta måste du
 flyga upp till med capen. Ta sats från plattformen med trampolinen. Dyk 
 igenom röret och du kommer nästan omedelbart till utgången. Du kommer då 
 till en Star World-warp.


=====================
VANILLA SECRET 2 - 32
=====================

- Eldblomma, Fjäder, Grönt !-block, Yoshi
Du når denna bana när du klarat vanliga utgången ur Vanlilla Secret 1. Här kan
du råka på lite otrevligheter. I början kommer du träffa på en hel del Koopas.
För att ta dig förbi dessa funkar Yoshi ypperligt bra. Senare kommer du hitta
jättemånga röda, taggfiender (Spinies) och några block ovanför. I ett av blo-
cken finner du en silverswitch. Denna förvandlar alla fiender till silvermynt
och tar du många av dessa får du extraliv.

Drakmynten
 #1: Ovanför backarna med Koopas finner du massor av moln som du kan flyga
   upp till. Använd capen för detta, vilken jag rekommenderar att du hämtar
   från en tidigare bana. På molnen finner du drakmyntet.
 #2: Synligt, nedanför #1.
 #3: Synligt.
 #4: Nära slutet finner du ett vanligt grönt rör. Dyk ned i detta, tryck på
   switchen och ta dig till andra sidan. Här finner du myntet.
 #5: Synligt.


=====================
VANILLA SECRET 3 - 33
=====================

- Fjäder
Du når denna bana när du klarat Vanilla Secret 2. Här finner du små Yoshi-
plattformar som tar dig framåt på banan. Mycket mer kan jag inte säga ty allt
är så uppenbart. Akta taggiga fiskar!

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


=====================
VANILLA FORTRESS - 34
=====================

- Fjäder, Gult !-block
Du når denna bana när du klarat Vanilla Secret 3. Ditt första fort. Dessa på-
minner om slotten eftersom att de sprängs, innehåller bossar, förbud mot Yoshi
och inga Drakmynt. Ett tips är att utrusta dig med capen innan du går in. I
första rummet ska du bara simma åt höger och undvika allt otrevligt. Är du 
liten kan du ta en genväg under några taggar, men detta rekommenderar jag 
inte. I andra rummet ska du fortsätta åt höger. Tog du genvägen så måste du gå
en bra bit igenom rummet, gjorde du inte det så ska du inte åt vänster. Längst
bort åt höger i andra rummet hittar du dörren till bossen. Bossarna, Reznor,
besegrar du genom att hoppa upp i deras plattformar underifrån. Försök vara
snabb med detta eftersom de andra plattformarna faller ned. Ifall för många av
dessa faller ska du hoppa upp på någon av plattformarna där Reznor stått och
sedan besegra resten.


======================
#3 LEMMY'S CASTLE - 35
======================

- Fjäder, Grönt !-block
Detta slott når du efter att du klarat Vanilla Dome 4. I början kommer du vara
mitt bland en massa flippblock och Magikoopas som dyker upp här och var. Är
du liten måste du vänta på att någon dyker upp och skjuter bort ett av bloc-
ken. Är du vuxen kan du även gå längst bort till höger och sedan snurrhoppa
sönder blocken. Minst ett av flippblocken innehåller ett extraliv, förresten.
Lite till höger kan du hitta en switch. Vill du använda den ska du ta med den
åt höger tills du ser en dörr och några mynt under. Ta INTE mynten, utan sätt
ned switchen på plattformen bredvid och gå sedan igenom dörren för att hitta
en mellanport och ett extraliv. Du kommer därefter till ett senare rum. Vilken
väg du än väljer är det sedan raka vägen till bossen. Lemmy gömmer sig i rören.
Akta dig för eldbollen, och Lemmy och två kopior dyker strax upp. Hoppa på
Lemmy, men inte de andra. Efter tre hopp är det klart.


=======================
CHEESE BRIDGE AREA - 37
=======================

- Alternativ utgång, Fjäder
Denna bana når du efter att du klarat #3 Lemmy's Castle. Förutom att det finns
en mycket klurig alternativ utgång så finns det också en genväg till vanliga
utgången. Där får du fyra av de fem drakmynten. När du nått mellanporten i 
mitten av banan ska du hoppa upp i blocket bredvid. Då kommer vingar dyka upp
och har du Yoshi innebär detta att du far iväg till ett slags bonusområde. 
Här ska du bara samla mynt och drakmynt samt undvika fiender tills du når 
slutet. Den vanliga vägen har ett annat litet bonusområde kan man säga. Gå ned
i det blåa röret efter mellanporten och du hittar nära nog ingenting.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt, när du flyger med Yoshi.
 #3: Synligt, när du flyger med Yoshi.
 #4: Synligt, när du flyger med Yoshi.
 #5: Synligt, när du flyger med Yoshi.

Alternativ utgång
 Kan vara den klurigaste i spelet. Själva målporten står, som du vet, på en
 grön plattform. Den alternativa målporten står bakom denna. Du kan inte 
 flyga över en målport, visst? Så därför måste du under den. Lättast är att
 ha Yoshi och capen. Därefter ska du hoppa ned mot stupet precis innan målet,
 hålla B-knappen intryckt så att du glider åt höger och sedan trycka på A-
 knappen så att du snurrar av Yoshi och kommer upp på plattformen bakom mål-
 et. Fortsätter du åt höger hittar du alternativa målet. Detta kan du även
 göra utan Yoshi, men då måste du ha rejäl precision. Flyg mot målet, men 
 under det och tryck sedan bakåt för att komma upp på andra sidan.


==============
SODA LAKE - 38
==============

Denna bana når du efter att du klarat den alternativa utgången ur Cheese 
Bridge Area. Här finner du en hel del vatten och en hel del fiender. Jag reko-
mmenderar att du redan innan har med dig en eldblomma eller cape, så att du 
enkelt kan ge dig på de ganska dryga motståndarna. Du kommer sedan till en 
Star Road-warp.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


====================
COOKIE MOUNTAIN - 39
====================

- Eldblomma, Fjäder, Frukt, Grönt !-block, Rött !-block, Stjärna, Yoshi
Denna bana når du efter att du klarat den vanliga utgången ur Cheese Bridge 
Area. En lite rolig bana som du kan flyga en hel del på, oftast utan belöning.
Det finns en del monster som står på plattformar och kastar eldflammor nedåt.
Besegra dem med timade hopp underifrån. Efter mellanporten kommer du snart 
hitta ett blått rör. Dyk ned i detta och du kommer till ett nästan meningslöst
område. Gå upp på andra sidan och du når några moln, som om du springer på,
ger dig ett extraliv. Dessa moln kan du också flyga eller hoppa upp till, men
då skulle jag inte få nämna det onödiga området. ^_^ 

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Efter mellanporten finner du en stor kulle med massor av mullvadar. 
   Hoppa upp i blocket därefter så kommer en bönstjälk fram som leder dig
   till drakmyntet. På kullen bredvid får du ett extraliv.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


====================
BUTTER BRIDGE 1 - 40
====================

- Fjäder, Rött !-block
Denna bana når du efter att du klarat Vanilla Fortress (se ovan). 
Denna bana rör sig och jag måste säga att den är ganska svår. Det finns en hel
del gungbrädor, block som sjunker när du står på dem, men samtidigt höjs ett
annat. Håll tungan rätt i munn och kör hårt. När du når en massa rader med 
flippblock kan jag avslöja att blocket näst längst till vänster på översta 
raden innehåller ett extraliv. Du hittar även ett precis innan du lämnar om-
rådet. Banan blir förresten mycket enklare om du har capen. Just det ja, för 
att komma högre upp i luften efter att du hoppat på en Koopa, måste du verk-
ligen trycka på B-knappen när du nuddar den.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


====================
BUTTER BRIDGE 2 - 41
====================

- Fjäder, Grönt !-block, Yoshi
Denna bana når du efter att du klarat Butter Bridge 1. Akta dig för alla
skalskjutare här - det kan sluta illa. Det kan vara smart att flyga över dem.

Drakmynten
 #1: Det ligger ovanpå några moln inte långt från starten. Flyg upp hit.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Dyk ned i det andra blåa röret efter mellanporten och du hittar drak-
   myntet samt en massa vanliga.
 #5: Synligt.


=======================
#4 LUDWIG'S CASTLE - 42
=======================

- Fjäder
Detta slott når du antingen från Cookie Mountain eller Butter Bridge 2. Första
rummet ska du bara springa igenom, men du bör vara väldigt försiktig. På ett
ställe måste du springa genast efter att en spikslägga passerat och sedan 
hoppa över följande. I andra rummet faller taket så spring så fort du kan och 
komma ihåg att hoppa in i ON/OFF-blocket halvvägs. Tredje rummet ska du bara 
klättra igenom tills du når bossen. Ludwig, som han heter, ska du hoppa på 
medan han skjuter på dig. Se sedan till att undvika hans snurr- och hopp-
attacker. Efter tre träffar är han väck. I första rummet kan du förresten
hitta några block. Hoppa igenom dessa och du kan nå ett bonusspel ovanför 
själva korridoren (källa: officiella guiden).


=========================
FOREST OF ILLUSION 1 - 44
=========================

- Alternativ utgång, Eldblomma, Fjäder, Frukt, Stjärna, Yoshi
Denna bana når du efter att du klarat Ludwig's Castle eller den alternativa
utgången ur Forest Ghost House. Det är inte många av de vanliga banorna som
inte innehåller några Drakmynt, men här har du faktiskt ett undantag, Gud vet
varför. Däremot finns jättemycket frukt i träden så vill du ha en och annan
svamp kan du använda Yoshi för att ta dem. I andra halvan av banan kommer du
hitta ett block som skiftar mellan en massa föremål. Se till så att du får
stjärnan av dessa (det är enkelt) och spring sedan åt höger för att besegra 
alla fiender framför dig. Detta kan ge dig uppemot tjugo extraliv och är där-
för bland de bästa metoderna i spelet.

Alternativ utgång
 Nära mitten av banan kommer du se ett nyckelhål på en plattform under dig.
 Gå till höger och du hittar snart ett ?-block. Spräng det för en P-ballong
 och flyt sedan åt vänster och du når strax nyckelhålet. Vänta tills ball-
 ongen är slut och spräng sedan blocket för nyckeln.


=========================
FOREST OF ILLUSION 2 - 46
=========================

- Alternativ utgång, Eldblomma, Fjärder, Grönt !-block, Gult !-block
Denna bana når du efter att du klarat den vanliga utgången ur Forest of Illu-
sion 1 eller samma ur Forest of Illusion 4. Detta är en vattenbana som jag 
inte kan hitta på någonting att säga om.

Drakmynten
 #1: Synligt, men för att ta dig förbi taggbollen bör du använda blocket 
   bredvid och kasta det på fienden.
 #2: När du når labyrinten ska du följa den nedåt för att hitta myntet.
 #3: Högt upp i labyrinten.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.

Alternativ utgång
 Det finns endast ett gult !-block på banan och det är fullt synligt, nära
 bottnen och slutet av banan. Väggen bredvid detta block kan du simma igenom.
 Därför är förstås detta ganska svårt att hitta. Nyckeln och hålet ligger 
 precis till vänster om denna vägg.


=======================
BLUE SWITCH PALACE - 47
=======================

Denna bana når du efter att du klarat den alternativa utgången ur Forest of
Illusion 2. I första rummet ska du trycka på silverswitchen, men inte den blå.
Detta beror på att du annars kommer blockeras från silvermynten som, om till-
räckligt många inamlas får du ett extraliv. Tryck på blå switchen i nästa rum 
och alla blå block kommer aktiveras. Dessa innehåller ingenting, men formar 
ofta broar åt dig.


=========================
FOREST OF ILLUSION 3 - 49
=========================

- Alternativ utgång, Frukt, Yoshi
Denna bana når du efter att du klarat den vanliga utgången ur Forest of Illu-
sion 2. Här hittar du massor av fiender i såpbubblor. Kommer du åt dessa kan 
du lätt hamna i stup. Spräck dem fort. Andra blåa röret på banan leder dig
till ett bonusspel förresten.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.

Alternativ utgång
 Precis innan målet finner du ett grönt rör. Se till så att du är stor och 
 hoppa sedan ned i röret. Snurrhoppa blocken här nere och du hittar nyckel 
 och nyckelhål.


=======================
FOREST GHOST HOUSE - 51
=======================

- Alternativ utgång, Eldblomma, Fjäder 
Denna bana når du efter att du klarat den vanliga utgången ur Forest of Illu-
sion 3 eller den alternativa ur Forest of Illusion 1. Okej, det första rummet
är en lång korridor du bara ska igenom. I det andra rummet ska du fortsätta 
till höger tills du når en switch. Tryck INTE på den utan ta med dig den. Till
höger om dig kan du se två fack. Det vänstra innehåller en orange dörr som 
leder dig tillbaka, men du ska hoppa ned i det högra och där trycka på swit-
chen. Då dyker en blå dörr upp och denna leder dig tillbaka till första rummet
igen, men i det mörka området. Därefter ska du fortsätta till vänster tills du
hittar en dörr. Denna leder dig till den vanliga utgången. Fortsätter du åt
vänster hittar du andra utgången.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: På väg mot den alternativa utgången (se nedan).

Alternativ utgången
 Från dörren som leder till den vanliga utgången (i det svarta området) ska
 du bara fortsätta åt vänster för sista drakmyntet och dörren till den alter-
 nativa utgången.


=========================
FOREST OF ILLUSION 4 - 53
=========================

- Alternativ utgång, Eldblomma, Fjäder, Stjärna
Denna bana når du efter att klarat vanliga utgången ur Forest Ghost House.
Akta dig för alla Lakitus, och så kan jag berätta om ett gömt område på banan.
Det innehåller bara tyvärr mynt.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: När du hittar en blå switch ska du ta med den till höger tills du hittar
   några mynt som går i sacksack ovanför. Tryck på switchen och hoppa upp
   på blocken som bildas och du når drakmyntet. Du kan också flyga.
 #5: Synligt.

Alternativ utgång
 Efter mellanporten kommer du hitta ett blått, kort rör ovanför marken. Hit 
 ner ska du för att hitta den gömda gången. För att nå röret måste du anting-
 en flyga till det med en cape eller också stå under mellanporten, springa så
 att du når maxfart och sedan hoppa upp till det blå röret från kullen till
 vänster om det.


=======================
FOREST SECRET AREA - 54
=======================

- Blått !-block, Eldblomma, Fjäder
Denna bana når du efter att du klarat den alternativa utgången ur Forest of
Illusion 4. Här gäller det bara att följa en av de två plattformarna du ser.
Se nedan om vilket du ska följa för att få alla drakmynt. Nära mitten kan du
också hitta några blå !-block och ovanför dessa kan du få ett extraliv. Ifall
du låter det högra blocket först fara in i målet, får du tre extraliv.

Drakmynten
 #1: Synligt, följ vänstra plattformen.
 #2: Synligt, följ vänstra plattformen.
 #3: Synligt, följ vänstra plattformen.
 #4: Synligt, hoppa över till högra plattformen.
 #5: Synligt, hoppa tillbaka till vänstra plattformen.


====================
FOREST FORTRESS - 55
====================

- Fjäder, Varje typ av !-block
Denna bana når du efter att du klarat Forest Secret Area. I första rummet ska
du undvika pålar och sågar. Enklast är att hålla sig långt till höger på 
skärmen. Har du aktiverat alla switchar har du stor fördel här eftersom du 
annars lätt kan ramla ned i lavan. Läs ovan om hur du aktiverar dem i Switch
Palaces. I andra rummet är det lite andra, enklare hinder att ta dig förbi -
försök hoppa mellan de små stenblocken. Innan du går in till bossen bör du 
känna till ett specialställe där du får tio extraliv. Till höger om bossdör-
ren finner du ett lavahav med många eldbollar. Här ska du flyga med capen och
det kan vara väldigt svårt. Du måste flyga och sedan ständigt trycka bakåt.
Hoppar du i sista sekund och har riktigt god timing med svävhoppen, kan du
klara det. Bland de tio extraliven hittar du även en till bossdörr. En sådan 
som ändå leder till samma boss. Bossen, Reznor, är densamma som i förra fortet
fast kanske försvinner plattformarna lite fortare. Hoppa på deras block under-
ifrån, och försvinner plattformarna under dig, måste du stå på redan avlivade
Reznors block.


====================
#5 ROY'S CASTLE - 56
====================

- Fjäder, Grönt !-Block
Denna bana når du när du klarat alternativa utgången ur Forest of Illusion 3.
Här får du konstigt nog drakmynt. Detta är så osystematiskt att jag får svårt
att sova om natten. Hursomhelst får du följa ett snigelblock som leder dig 
till alla. Följ blocket hela tiden. Du kommer senare hitta en switch. Ifall du
bär ut den på bron därefter kan du få ett extraliv och en till eldkastare mot
dig. Hoppa över statyerna och gå in bossen. Roy beter sig nästan precis som 
Morton i slott #2, förutom att väggarna trycker ihop sig (bara till en viss 
gräns). Besegra Roy på samma sätt, hoppa på honom!

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


=======================
CHOCOLATE ISLAND 1 - 57
=======================

- Blått !-block, Eldblomma, Fjäder, Grönt !-block, Gult !-block
Denna bana når du efter att du klarat Roy's Castle. Här finns det definitivt
inte mycket att säga. Hittar du ett gult rör och senare ett brunt rör, ska du
veta att dessa skjuter iväg dig längst banan. Vid tre blåa rör ska du veta
det det mellersta tar dig till ett område med ett par mynt.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


======================
CHOCO-GHOST HOUSE - 58
======================

- Eldblomma, Fjäder
Detta hus når du efter att du klarat Chocolate Island 1. Även om det inte är
svårt att klura på utgången är det desto drygare att ta sig till den. I första
rummet kan du välja på att antingen springa som en galning och tima hoppen med
dina megareflexer, eller också ta det lugnt och låta spöken passera. I andra
rummet kommer du först hitta några gråa block. Vänder du ryggen mot dessa kom-
mer de följa efter dig som spöken. Till höger om dem kan du se en dörr på en
plattform och det är hit du ska. Se till så att spökblocken följer efter dig
och hoppa sedan upp på dem för att nå dörren. Dörren leder dig till utgången. 
Förresten, längst bort till höger i andra rummet finner du ett extraliv.


=======================
CHOCOLATE ISLAND 2 - 60
=======================

- Alternativ utgång, Eldblomma, Fjäder, Varje typ av !-block, Yoshi, 
Denna bana når du när du klarat Choco-Ghost House. Denna bana gav mig sanner-
ligen huvudbry och jag var verkligen nära att kläcka hela systemet. Tyvärr så
grejade jag det inte. Min bror föreslog då att jag skulle låna en officiell
guide av en av hans kompisar. Informationen som står här har jag alltså hämtat
från den guiden. Det är dock mina ord och jag har bekräftat det hela. 

Första området
 Första området kommer du till hur du än beter dig. Här finns de två första
 drakmynten och en Yoshi. Dessutom finner du ett ?-block ovanför en trampolin.
 Hoppa snett nedanför detta ?-block och ett osynligt dyker upp. Därefter ska
 du stå på det numer synliga och hoppa upp i ?-blocket ovanför. Ju fortare du
 hoppar, desto fler mynt får du ur blocket. Detta har betydelse för i vilken
 version av det andra området du hamnar i. Kom även ihåg att det finns två
 mynt i det övre högra hörnet av rummet.

Andra området
 Från det första området kan du hamna i tre olika versioner av det andra
 området. Om du samlar 0-8 mynt ifrån det första hamnar du i en version med
 lutande backar och flygande Koopas. Här får du inga drakmynt. Samlar du 9-20
 mynt i första området hamnar du i en version med massor av blåa drakar och
 ett drakmynt. Samlar du 21 eller fler mynt från första området hamnar du i
 en version där du får en fjäder och sedan måste flyga. Här har du också chans
 att få ett drakmynt. För att kunna samla så mycket som 21 mynt ur första 
 området måste du hoppa upp i ?-block med många mynt väldigt fort, annars har
 du ingen chans (det tog jag inte från guiden ^_^).

Tredje området
 Du kan nå vilken av versionerna i de tredje området som helst oberoende av
 var du tidigare varit. Här handlar det bara om hur mycket tid du har kvar på
 timern i den övre delen av skärmen. Har du 250-300 sekunder kvar på timern
 när du går in i tredje området kommer du till första versionen. Här hittar
 du baseball-spelare, en massa !-block och den alternativa utgången. För att
 nå den andra versionen ska du ha mellan 235-249 sekunder kvar på timern. Då
 når du ett område med ett drakmynt och massor av blåa drakar. Den tredje och
 sista versionen innehåller också ett drakmynt och dessutom massor av såp-
 bubblor med flugsvampar i. För att komma hit ska du ha mellan 1 och 234 
 sekunder kvar på timern.

Fjärde området
 Det finns endast två versioner av det fjärde området. Här hittar du också 
 målet. Har du tagit 0-3 drakmynt så når du ett område med en massa blåa 
 drakar och naturligtvis inget drakmynt alls. Har du tagit fyra drakmynt, det
 vill säga alla hittills på banan, når du en version med massor av !-block,
 mynt och längst bort det sista drakmyntet.

Drakmynten
 #1: I första området.
 #2: I första området.
 #3: I andra området, om du tar mer än nio mynt i första området.
 #4: Timern måste stå på 249 eller MINDRE när du kommer in i tredje området.
 #5: Du måste ha tagit alla tidigare fyra drakmynt när du går in i fjärde 
   området.

Alternativ utgång
 Du är garanterad den alternativa utgången om du kommer in i det tredje om-
 rådet när timern står på 250 eller mer. Du kommer då först nå ett par Base-
 ball-spelare och en massa färgade !-block.


=======================
CHOCOLATE ISLAND 3 - 62
=======================

- Alternativ utgång, Fjäder, Grönt !-block
Denna bana når du efter att du klarat den vanliga utgången ur Chocolate Island
2. Du når det faktiskt OCKSÅ från sig själv eftersom den vanliga utgången bara
tar dig tillbaka till banan. Ha!

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Du kommer hitta ett blått uppochnedvänt rör en bit in i banan. Dyk upp
   igenom detta och du kommer hitta massor av mynt plus ditt drakmynt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.

Alternativ utgång
 Precis under det vanliga målet kommer du hitta en plattform och en blå 
 koopa. Härifrån ska du upp på andra sidan av målet, men du får varken gå
 igenom det eller hoppa över det, utan du måste under. Har du Yoshi ska du 
 svälja den blå koopan och sedan flyga upp på andra sidan. Därefter ska du 
 flyga till höger tills du hittar det alternativa målet plus tre extraliv i
 block. Detta kan du göra även utan Yoshi och då istället med capen. Pro-
 blemet med detta är att samma blå koopa hela tiden dyker upp igen, oavsett
 vad du gör med den och därmed blir det svårt för dig att ta sats.


=======================
CHOCOLATE FORTRESS - 63
=======================

- Blått !-block, Fjäder, Rött !-block
Detta fort når du efter att du klarat den alternativa utgången ur Chocolate
Island 3. Det finns inte mycket att säga om detta fort, men se till att du 
aktiverat alla fyra switchar eftersom det andra rummet då blir mycket enklare.
Här ska du undvika Thwimps. Detta gäller att först hoppa mot dem för att locka 
ner dem, och därefter hoppa över eller under dem. I slutet får du möta Reznor
som vanligt och det gäller som vanligt att hoppa underifrån på deras block och
sedan hoppa upp på dessa block ifall plattformarna börjar falla.


=======================
CHOCOLATE ISLAND 4 - 64
=======================

- Blått !-block, Eldblomma, Fjäder, Gult !-block, Rött !-block, Stjärna
Denna bana når du efter att du klarat Chocolate Fortress. En speciell grotta
som är förvånansvärt enkel att klara av. Det finns många extraliv att hämta.
När du börjar närma dig slutet kommer du se hur ett drakmynt och ett silver-
rör som är inspärrat bakom block. I ett av flippblocken precis intill kan du 
hitta en switch. Se först till att du har capen, tryck ned switchen och dyk 
ned i silverröret. Här nere kommer du hitta elva stycken olika fack. För det
första facket (som innehåller några mynt) ska du inte trycka på switchen. Men
du måste göra det för de andra tio. Alla fack leder till ett rör och dessa rör
leder alla tillbaka till samma ställe. För att nå facken måste du sväva med 
capeen, annars kommer du inte in i dem. Detta är vad de innehåller. 2 = fjäder,
3 = drakmynt och mynt, 4 = ett extraliv, 5 = Stjärna, 6 = Svamp, 7 = fem 
extraliv, 8 = Fjäder, 9 = Eldblomma, 10 = Mynt och 11 = tre extraliv. Dessutom
hittar du tre stycken extraliv i början av banan om du traskar på en massa
blåa !-block.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt, men i ett fack till vänster.
 #3: Strax till vänster om #4 kan du se detta drakmynt bakom några block. Ett
   av flippblocken bredvid innehåller en switch. Tryck på switchen och du 
   kan komma åt drakmyntet.
 #4: Synligt.
 #5: Hoppa ned i röret under #3 och fall ned till tredje facket. Du måste ha
   en fjäder för att kunna sväva in till den.


=======================
CHOCOLATE ISLAND 5 - 65
=======================

- Eldblomma, Fjäder, Gult !-block, Stjärna, Yoshi
Denna bana når du efter att du klarat Chocolate Island 4. I början av denna
bana finner du massor av block och dessutom en switch. Som du vet förvandlas
alla dessa block till mynt om du trycker på switchen. Välj plats väl eftersom
att det finns gott om bra föremål att få, och du omöjligen kan ta alla mynt.
Det första gula röret bör du komma åt eftersom du här får spela ett bonusspel.
Högt ovanför starten kan du dessutom hitta en silverswitch (använd capen) och
du kan då förvandla fiender till silvermynt. Det är lite krångel med drakmynt-
en här. Även om det finns sju stycken försvinner vissa om du tar andra. De är
riktigt svårt att få alla sju och jag vet inte riktigt hur man gör. 

Drakmynten
 #1: Använd capen för att flyga upp och hämta denna. Den befinner sig ovanför
   starten.
 #2: Du hittar den inringad av block. Tryck på switchen för att få den.
 #3: Gå ned i det andra gula röret.
 #4: Gå ned i det andra gula röret och fortsätt förbi alla bubblor.
 #5: Synligt.
 #6: Synligt.
 #7: Synligt.


=====================
CHOCOLATE SECRET - 66
=====================

- Eldblomma, Fjäder
Denna bana når du efter att du klarat den alternativa utgången ur Chocolate
Island 2. Så vitt jag förstår finns här endast ett drakmynt, även om detta är
mycket underligt. Det hittar du precis i slutet. Finner du andra får du gärna
e-maila mig. Lite annat om banan. I andra rummet ska du helst försöka skicka
ned ett skal för backen och sedan följa efter. Således skyddar den dig mot 
fiender. I nästa rum hittar du massor av lava och gula plattformar som måste
passeras mycket fort.

Drakmynten
 #1: Synligt.


======================
#6 WENDY'S CASTLE - 67
======================

- Varje typ av !-block
Denna bana når du efter att du klarat Chocolate Island 5 eller Chocolate 
Secret. I första rummet ska du verkligen se upp för de förödande spiksvärden.
Locka dessa att falla innan du passerar. I det andra rummet ska du tima dina
hopp mellan plattformar och samtidigt undvika ljusbollarna. Många gånger måste
du vänta på rätt tillfälle. Bossen, Wendy, är en svårare version av Lemmy i 
slott #3. Denna gång ska du undvika två eldbollar även om du fortfarande måste
hoppa på rätt nisse av de tre som kommer upp. Efter tre hopp är det slut.


======================
SUNKEN GHOST SHIP - 68
======================

- Fjäder, Stjärna
Denna bana når du när du klarat #6 Wendy's Castle. Denna bana är minst sagt 
speciell. I andra rummet måste du ta det försiktigt eftersom spöken dyker upp
hela tiden. Var fokuserad och helst liten för att enkelt ta dig förbi. I tre-
dje ska du bara falla med en stjärna. Här finns massor av mynt och dessutom 
fem drakmynt. Ditt mål är en konstig grön boll, ingenting särskilt konvention-
ellt, med andra ord.

Drakmynten
 #1: Nästan direkt efter att du börjar falla, lite till vänster.
 #2: Fall direkt till höger från #1.
 #3: Precis i mitten efter #2.
 #4: Du kommer strax ned på en plattform i mitten med en stjärna. Nedanför 
   och till vänster om denna finner du myntet.
 #5: Precis i mitten mellan de två första myntbältena.


=======================
VALLEY OF BOWSER 1 - 69
=======================

- Fjäder, Grönt !-block, Gult !-block, Rött !-block
Denna bana når du när du klarat Sunken Ghost Ship. Detta är en labyrint kan
man säga, men att hitta målet är en baggis. Gå bara åt höger och nedåt så
finner du ett rör med en pil. Här är det. Det är desto knivigare att lokaliera
bonusspelet, de tre extraliven och en herrans massa drakmynt, och ännu svårare
att beskriva (med korta ordalag) var. För att få de tre extraliven ska du för-
söka hålla dig så högt upp hela tiden, medan du springer åt höger. Då finner
du dem högt upp till höger i ett fack. Bonusspelet finner du från
banans enda bönstjälk. Detta kanske ringer några klockor och gör det inte det
ska du, nära mitten av banan, hitta ett massivt parti med ett trettiotal 
flippblock. Bredvid dessa finns ett enstaka flippblock och detta utlöser 
bönstjälken.

Drakmynten
 #1: Inte långt ifrån starten, bakom en massa blå block.
 #2: Vid det andra vägskälet ska du välja övre vägen.
 #3: Följ vägarna så att du går så högt upp som möjligt, nära mitten av banan
 #4: Ganska synligt, långt ner till höger.
 #5: Allra längst bort vid högra väggen.


=======================
VALLEY OF BOWSER 2 - 71
=======================

- Alternativ utgång, Blått !-block, Fjäder, Gult !-block, Rött !-block
Denna bana når du när du klarat Valley of Bowser 1. Det finns en bonusbana här
som leder dig direkt till utgången. Ta med dig Yoshi från Chocolate Island 5
eller någonting sådant och gå till andra rummet. Hoppa upp i ?-blocket för ett
par vingar. Hoppa upp i vingarna för att nå bonusbanan. Här finner du fyra 
drakmynt. Tar du inte bonusbanan får du bara tre stycken drakmynt. Tar du inte
bonusbanan måste du vara hemskt försiktig i andra rummet. Du måste varannan 
gång till taket och varannan till golvet. Tredje blir lättare desto fler
färgade switchar du tryckt på tidigare, dessutom måste du vara hemskt snabb 
för att inte bli krossad.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: I Yoshis bonusbana (se ovan).
 #5: I Yoshis bonusbana (se ovan).
 #6: I Yoshis bonusbana (se ovan).
 #7: I Yoshis bonusbana (se ovan).

Alternativ utgång
 I tredje och sista rummet kommer du nästan omedelbart bli förföljd av gult
 jox. Spring till höger och undvik det, men hoppa inte vidare. Vänta tills
 det gula joxet nått toppen och hoppa sedan upp på det och upp ovanför vän-
 ster sida av skärmen. Fortsätt sedan åt vänster tills du når ett fack med 
 nyckeln och nyckelhålet.


====================
VALLEY FORTRESS - 72
====================

- Fjäder, Grönt !-block, Gult !-block
Denna bana når du när du klarat den alternativa utgången ur Valley of Bowsers
2. Här fins det verkligen inte mycket att säga. I första rummet ska du bara se
till att undvika alla svärd och du når strax bossdörren. Reznor som vanligt 
och dessa besegrar du genom att hoppa upp i deras block. Ställ dig på ett led-
igt block ifall för många plattformar faller.


=========
BACK DOOR
=========

Denna port leder dig direkt till dörren innan Bowser om du vill ge dig på
honom på en gång. Jag rekommenderar dig att gå igenom hela banan (se nedan)
innan du går hit. Ja, för det är mer... stämmningsfullt.


=======================
VALLEY GHOST HOUSE - 74
=======================

- Alternativ utgång, Eldblomma, Stjärna
Denna bana når du när du klarat den vanliga utgången ur Valley of Bowser 2.
Detta är sannerligen den svåraste alternativa vägen, men det ska vi prata om
längre ned. Först ska du bara igenom det första rummet och du når därefter ett
mycket ljust rum och dessutom en switch. Trycker du på switchen kommer broar 
bildas åt höger och vänster. Åt vänster finner du två stycken drakmynt medan 
du åt höger verkligen måste fara. Springer du snabbt åt höger kommer du hitta
fem dörrar och massor av mynt. Ifall du inte tar mynten i tid kommer du block-
eras från dörrarna och måste gå tillbaka till första rummet. De fem dörrarna, 
vad innehåller de? 1 = tillbaka till första rummet, 2 = fjärde drakmyntet, 
3 = vanliga utgången, 4 = vanliga utgången, 5 = alternativa utgången. För att
komma ut den vanliga vägen ska du alltså välja tredje eller fjärde dörren.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Där du hittar första switchen. Tryck ned den och spring till vänster 
   tills du finner den.
 #4: Från #2 ska du genom dörren eller också följer du bara den alternativa
   utgången.
 #5: Synligt, men på väg mot de fem dörrarna.

Alternativ utgång
 Du ska förstås igenom det första rummet och därefter trycka på switchen och
 springa åt höger. Spring fort så att du når den femte och bortersta dörren.
 I följande rum kommer du hitta en till switch. Tryck INTE på den utan ta med
 dig den till höger. Gå igenom de tre mynten och hoppa in till höger. Dörren
 här leder dig tillbaka till första dörren, så gå INTE in dit. Nu ska jag be-
 rätta om hur du ska göra. Ovanför dig finns ett litet hål (du kan inte se
 det utan capen) och bakom detta hål finns den alternativa utgången. Du kan 
 inte flyga igenom hållet eftersom att du är för stor när Mario har sin cape.
 Ifall du hoppar in i ?-blocket kommer ett myntspår dyka upp och detta kan du
 styra med styrkorset. Trycker du dessutom på switchen du tog med kommer 
 mynten förvandlas till block. Detta betyder att du kan klättra på dessa 
 block så att du kommer upp till utgången, men du måste vara noga med att leda
 mynt/blockspåret rätt - det måste vara möjligt att klättra på det. Dessutom
 måste du vara snabb eftersom blocken annars kommer bli mynt igen. 

 Jag rekommenderar starkt att du är liten för detta. Det går att vara stor, 
 men då måste du leda blocken precis bredvid hålet så att du kan glida igenom
 det. Det som är så svårt är att varje gång du försöker styra Mario, styr du
 blocken på samma sätt. Så här tycker jag att du ska utföra det. Ta switchen
 och placera den strax till höger om blocket. Därefter hoppar du in i blocket
 och direkt på switchen. Blockspåret kommer börja vandra åt höger och du ska 
 då omedelbart hoppar upp på det. Led det varannat uppåt och åt höger så att 
 det bildar en trappa upp till hålet i taket. Den behöver inte ens vara sär-
 skilt hög för att du ska komma in som liten. Detta är svårt och kan ta några
 försök, bara ett varningens ord. Enligt Magnus Karlsson är det fullt möj-
 ligt att komma igenom hålet som stor. Håll nedåt intryckt på styrkorset och
 hoppa upp i hålet. Därefter ska du hoppa som en galning samtidigt som du 
 håller nedåt och åt höger på styrkorset. Då bör Mario kura ihop sig. Tack 
 för den informationen.


=======================
VALLEY OF BOWSER 3 - 75
=======================

- Eldblomma, Fjäder
Denna bana når du när du klarat den vanliga utgången ur Valley Ghost House.
Här finner du massor av numrerade plattformar. Numren indikerar på hur länge
du kan stå på plattformen i fråga innan de faller. Byt plattform ofta. Jag 
tänkte också nämna ett bonusspel, vilket du finner i det undre av de gula rör
som står parallellt mot varndra.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


=======================
VALLEY OF BOWSER 4 - 77
=======================

- Blått !-block, Fjäder, Gult !-block, Yoshi
Denna bana når du när du klarat Valley of Bowser 3. Här hittar du en hel del
grävare och deras jordbollar skadar dig hårt - tänk på det. Det första gröna
rör du hittar innehåller bara en fjäder - tänk på det också. Och capen under-
lättar vill jag påstå. När du når en massa flippblock som du måste snurra 
igenom kan du snurra i högra raden för att nå ett extraliv. Här finns konstigt
nog inga drakmynt.

Alternativ utgång
 I början hittar du Yoshi och honom måste du behålla ända tills målet (capen
 underlättar). Här kommer du se både nyckeln och nyckelhålet. Stå på vänster
 sida om nyckeln och använd Yoshis tunga för att plocka på dig den. Lås sedan
 upp och känn de ologiska vibbarna. Du kommer till Star Road.


======================
#7 LARRY'S CASTLE - 78
======================

- Fjäder, Gult !-block, Grönt !-block
Denna bana når du när du klarat Valley of Bowser 4 eller den alternativa vägen
ur Valley Ghost House. Här ska du följa en sådan där blocksnigel igen och i 
andra rummet kommer du få träffa en hel del Magikoopas och eldbollar. Se till
så att Magikoopas skjuter sönder blocken så att du kan passera. Bossen, Larry,
är endast en svårare version av Iggy i slott #1. Det du ska göra är att hoppa
på honom så att han ramlar av kanterna och akta dig för hans bollar. Hoppa i
en vinkel och när gungbrädan lutar som mest för bäst effekt. För att ta de 
sista drakmynten ska du följa med de rörliga blocken ner i ett stup.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Under första halvan av banan måste du följa block som rör sig. Följ 
   dessa nedför stupet i slutet och du hitta myntet. Källa: Den officiella
   guiden.
 #5: Bredvid #4.


==========
FRONT DOOR
==========

- Fjäder, Varje typ av !-block
Denna bana når du när du klarat #7 Larry's Castle eller den alternativa ut-
gången ur Star World 4. Detta är alltså Bowsers slott. Vill du komma åt Bowser
utan att gå igenom banan ska du klara Valley Fortress för att komma till
Back Door (se ovan). Varken Front Door eller Back Door räknas som utgångar. I 
Front Door får du först välja mellan fyra dörrar som alla innehåller olika 
pussel. När du klarat något av dessa rum får du välja mellan fyra till (numre-
rade mellan fem och åtta). Därefter når du ett sista mörkt rum och sedan Bow-
ser. Jag rekommenderar att du väljer rum två eller tre och därefter rum fem. 
Nu ska du få tips om varje.

 1. Ju fler färgade switchar du tryckt ned, desto lättare blir det. Akta dig 
   för alla pålar.
 2. Gallervägg. Undvik eldbollar och Koopas så blir detta den lättaste av de
   fyra första.
 3. Här och var finns det hål i golven och tittar du noga kan du se det. Hit-
   ta rätt väg ut. Det går fort om du lärt dig rutten. 
 4. Svårast av de fyra första. Du måste ofta stå på blocken och invänta rätt
   tillfälle.
 5. Massor med svärd och Thwomps. Spring som en tok under dem och detta blir
   den överlägset lättaste vägen.
 6. Svåraste vägen, men här får du en fjäder/svamp. Det är vattenfyllt och 
   väldigt segt. Invänta rätt ögonblick hela tiden.
 7. Kan vara lite farligt eftersom att det finns så många eldkastare. Se upp
   för de gyllene som hoppar.
 8. Här finner du massor av amerikanska fotbollspelare och det kan ställa 
   till med problem. Du har även chans att gå en fjäder.

Därefter når du som sagt ett mörkt rum och sedan Bowser. Under första etappen
ska du bara vänta på att han kastar ned sin små Bowserrobotar. Dessa ska du
hoppa på, plocka upp och därefter kasta dem rakt upp i luften så de träffar
Bowser i huvudet. Du kastar dem upp i luften genom att hålla uppåt på styr-
korset och sedan släppa Y-knappen. De måste först fara över Bowser och där-
efter ned i hans huvud. Efter två träffar börjar nästa etapp och då kommer han
först kasta eld. Ställ dig emellan lågorna. Du får också en svamp av prins-
essan. Under andra etappen ska du göra likadant fast då kastar den onde också
kanonkulor mot dig, vilka du bara ska hoppa över. Efter ytterligare två trä-
ffar kommer han inleda sin tredje etapp och du får än en gång en svamp. Under
den tredje etappen kommer han hela tiden studsa och då gäller det för dig att
springa under hoppen. Då och då kastar han Bowserrobotar och det gäller för-
stås att kasta dessa på honom så fort som möjligt. Två träffar till och Bowser
är väck. 

           - GRATTIS! DU HAR KLARAT SPELET! -


- NOTIS OM STAR WORLD
Star World kan du nå från fem olika platser och alla fem berättar jag om för
varje bana. Star World har fem banor och de är lite annorlunda från normala
banor. De vanliga utgångarna leder tillbaka till warpen du kom ifrån, men du
måste ändå ta dessa för att hitta alla utgångar i spelet. Alla har också alt-
ernativa utgångar och dessa leder alltid till en bana i världen. Detta gäller
alla fem utom den sista där den vanliga vägen leder tillbaka till Star World 1
och den alternativa till en ny värld. Ute i världen finns alltså fem stycken
warppunkter som alla leder till varsin bana i Star World, men det fungerar 
inte omvänt. Du kan alltså inte komma till Forest Fortress om du inte redan 
upptäckt den på vanlig väg. Undantaget är warppunkten i Valley of Bowser, vil-
ken gör att du kan nå Bowser efter bara elva banor. På varje bana i Star World
träffar du bebis-Yoshis i olika färger. Plocka upp dessa och led dem till 
fiender så blir de snart stora och du kan rida på dem. Skillnaden mellan dessa
(gul, blå och röd) och den vanliga gröna är att sköldpaddskalen har annorlunda
effekt och att du får andra föremål när du sväljer en massa äpplen.


=================
STAR WORLD 1 - 80
=================

- Alternativ utgång, Eldblomma, Fjäder, Röd Yoshi, Stjärna
Denna bana når du när du klarat den alternativa utgången ur Donut Secret House
eller den vanliga utgången ur Star World 5. Här ska du använda snurrhoppet för
att kunna borra dig igenom bälten av flippblock. Läs nedan om hur du hittar
alla drakmynt och den alternativa utgången, så berätta jag om de övriga före-
målen här. Här bör du definitivt ha capen från första början eftersom du då
kan styra din färd i borrandet. I andra bältet finner du en fjäder nära vän-
stra väggen och en eldblomma i högra delen nära mitten. I tredje bältet finner
du ett extraliv cirka sex block från höger. I fjärde bältet hittar du stjärnor
och nära marken, på vänster sida hittar du ett rött Yoshi-barn. Oavsett vilket
skal du sväljer med denna Yoshi sprutar den eld. Därefter når du slutet.

Drakmynten
 #1: I första bältet, sju block från höger.
 #2: I andra bältet, sex block från vänster.
 #3: I tredje bältet, sex block från vänster.
 #4: I femte bältet, håll dig åtta-nio block från vänster.
 #5: I femte bältet, håll dig åtta-nio block från vänster, under #4.

Alternativ utgång
 Snurra ned till andra bältet och håll dig på höger sida så finner du nyckeln 
 och nyckelhålet. 


=================
STAR WORLD 2 - 82
=================

- Alternativ utgång, Blå Yoshi, Stjärna
Denna bana når du när du klarat den alternativa utgången ur Donut Secret 1
eller den alternativa utgången ur Star World 1. Här gäller det bara att ta
stjärnorna och simma in i så många fiender som möjligt. Jisses, vad många 
extraliv man kan få! Du får en blå bebis-Yoshi, vilken växer upp till en stor
en. Alla Koopa-skal gör att den kan flyga. Gå in i det gröna röret för att nå
den vanliga utgången.

Alternativ utgång
 Simma inte in i röret som leder dig till vanliga utgången, utan simma under
 det och du når den alternativa.


=================
STAR WORLD 3 - 84
=================

- Alternativ utgång, Gul Yoshi
Denna bana når du när du klarat den vanliga vanliga utgången ur Soda Lake
eller den alternativa utgången ur Star World 2. Spelets minsta bana, kan man
säga utan att överdriva. Gå bara några meter åt höger och du kommer i mål.
Kom ihåg att inte trycka på Y-knappen här eftersom du lätt kan ramla ner. 
Silverswitchen gör så att du får silvermynt av Lakitun och dessa kan den gula
bebis-Yoshin äta upp så att den blir stor. Den gula Yoshin fungerar ungefär
som den gröna. 

Alternativ utgång
 Detta är lite krångligare. Kort sagt ligger den precis ovanför dig och du 
 kan flyga till den med capen, även om det är lite svårt att träffa precis
 rätt. Den "riktiga" metoden går ut på följande. Mata bebis-Yoshin med tagg-
 bollar från Lakitu, tills han blir stor. Därefter plockar du upp ett blått
 block med Y-knappen och sparkar rakt upp på Lakitu. Då kommer molnet stå
 kvar med Lakitu trilla av pinn. Därefter hoppar du upp på Yoshi, hoppar mot
 målet och snurrar av Yoshi för att komma upp på det. Använd molnet för att
 flyga upp till utgången.


=================
STAR WORLD 4 - 86
=================

- Alternativ utgång, Fjäder, Grönt !-block, Röd Yoshi, Rött !-block
Denna bana når du när du klarat den vanliga utgången ur Forest Fortress eller
den alternativa utgången ur Star World 3. Denna bana finns det inte mycket att
säga om. Här finns en röd Yoshi och dessa har vi redan pratat om.

Alternativ utgång
 Se till så att du tryckt ned både den gröna och röda switchen innan du gör
 detta. När du hittar ett ljusrött rör och röda och gröna !-block vet du att
 du är nära. !-blocken leder dig till nyckelhålet och ett ?-block. Kasta ett
 skal eller använd capen på blocket och du får nyckeln till nyckelhålet.


=================
STAR WORLD 5 - 88
=================

- Alternativ utgång, Varje typ av !-block, Gul Yoshi
Denna bana når du när du klarat den alternativa utgången ur Valley of Bowser 4
eller den alternativa utgången ur Star World 4. I början och i slutet finner
du plattformar som faller så fort du hoppar på dem och i mitten en switch och
ett ?-block som aktiverar ett myntspår. Antingen flyger du vidare eller också
lär du dig hur det fungerar. Du styr myntspåret med styrkorset samtidigt som
du styr Mario. Precis efter att du satt igång myntspåret trycker du åt höger
så att det far åt det hållet (var noga med att varken trycka uppåt eller nedåt
efter detta). Efter cirka fem sekunder trycker du på switchen så kommer mynten
förvandlas till block och du har dig nu en bro. Spring över denna bro för att 
fortsätta, men kom ihåg att blocken inte stannar för evigt. Du hittar också en 
gul Yoshi här, men den har vi redan pratat om.

Alternativ utgång
 För att nå denna utgång bör du ha aktiverat alla fyra färgswitcharna. Jag 
 nämnde nyss en switch och ett myntspår. Skicka iväg myntspåret som jag näm-
 nde ovan, men vänta helst ytterligare några sekunder innan du trycker på 
 switchen för att förvandla dem till block. Medan du springer på blocken kom-
 mer du först hitta tre stycken flippblock långt ner på skärmen (innehåller 
 ett extraliv) och därefter fyra stycken högt upp på skärmen. Hoppa in i ett
 av dessa fyra och en bönstjälk dyker upp. Följ bönstjälken till toppen och 
 du hittar några !-block. Dessa ska du nu följa tills du når den alternativa
 utgången. Du kan flyga upp till dessa block, men för att kunna flyga direkt
 till utgången måste du ha en blå Yoshi (hämta från Star World 2). Den ska du
 ta till rören precis nedanför den alternativa utgången och sedan äta upp ett
 skal. Eftersom Yoshin är blå kan den flyga med vilket skal som helst. Där-
 efter är det bara att flyga upp, men notera att ironiskt nog fungerar detta
 endast om du inte aktiverat den blå switchen.


===========
GNARLY - 89
===========

- Fjäder
Denna bana når du efter att du klarat den alternativa utgången ur Star World
5. Inte särskilt speciell. Först hoppar du upp till taket och sedan faller du
ned till ett rör. Efter att du passerat röret hittar du två blå switchar och 
en silver. Tryck på en blå och ta med silverswitchen om du vill för en senare
Lakitu. Det finns ett extraliv att få i det nordvästra hörnet (första rummet
alltså), men då måste du ha Yoshi och dessutom trycka på switchen lite längre
ner. För att få tre stycken extraliv och dessutom de två sista drakmynten ska
du ta med switchen till toppen. Därefter trycka på den och hoppa ner längst
den högra väggen. På så vis kan du komma in i ett rör som leder dig till dem.
Gå höger om drakmynten och tre osynliga extraliv upphittas (källa: officiella
guiden).

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.
 #6: Ta med switchen till toppen av rummet och tryck på den där. Följ sedan 
   den högra väggen och du når ett rör som leder dig till detta mynt.
 #7: Bredvid #6.


============
TUBULAR - 90
============

Denna bana når du när du klarat Gnarly. När du hittar en switch ska du trycka
ned den, sedan hoppa ned till trampolinen nedan och hoppa in ?-blocket. Då får
du en P-bubbla och nu gäller det bara att hålla i Y-knappen och sväva åt hög-
er. Två gånger måste du hämta nya P-bubblor och dessutom måste du akta dig för
sportare som försöker skjuta dig. Den första P-bubblan hittar du i blocket 
bakom en baseball-kastare nära dig. Den andra finner du under första blocket 
där det står en amerikansk fotbollspelare. Därefter är det bara att satsa på 
målet.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


=============
WAY COOL - 91
=============

-Fjäder, Yoshi
Denna bana når du när du klarat Tubular. Jobbig bana som är lättast om du 
flyger över den.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


============
AWESOME - 92
============

- Eldblomma, Stjärna
Denna bana når du när du klarat Way Cool. En mycket underhållande isbana som
bygger på din snabbhet. När du når en switch ska du antingen trycka på den 
eller ta med dig den åt höger. Du kommer snart hitta ett ?-block under ett par
mynt om du inte tryckt på switchen, och dessa förvandlas naturligtvis till
block när du tryckt på den. ?-blocket innehåller en stjärna och den måste du 
nästan ha. Därefter ska du spurta som en gnu åt höger tills du når målet.
Försök hela tiden ha den högsta farten och du kan hoppa över det mesta. På
slutet kommer du hitta ett enstaka isblock som du måste landa på för att komma
vidare, och för att landa på det måste du ha högsta hastighet.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


===========
GROOVY - 93
===========

- Eldblomma, Fjäder, Frukt, Stjärna, Yoshi
Denna bana når du när du klarat Awesome. Den är mycket ordinär och inget sär-
skilt finns att säga. Försök behålla stjärnan ända till slutet.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


==========
MONDO - 94
==========

- Eldblomma, Fjäder, Yoshi
Denna bana når du när du klarat Groovy. En hemsk bana där du träffar massor av
hammarkastare. När du möter dessa sak du hela tiden titta på hammarna och 
fiskarna, och sedan hoppa upp i deras block underifrån. Vattnet här är både
strömt och byter nivå. Tänk på att det ofta kan vara klokt att vänta tills
vattnet hamnar på bästa sätt. Fiskar på land kan du besegra bara genom att 
springa över dem. Och när du hittar en massa ?-block på slutet ska du veta att
sjätte blocket från höger på övre raden innehåller en eldblomma.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Gå ner i det andra blåa röret du hittar och du når detta drakmynt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


===============
OUTRAGEOUS - 95
===============

- Eldblomma, Yoshi
Denna bana når du när du klarat Mondo. Här finns det inte så mycket att säga.
När du hittar en trampolin ska du ta med dig den ända tills du når ett högt,
ljusrött rör - här måste du använda den. Akta dig för att kulor och du, tänk
på att använda hammarkastarnas plattformar för att ta dig vidare.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.


==========
FUNKY - 96
==========

- Eldblomma, Fjäder, Frukt, Stjärna, Yoshi
Denna bana når du när du klarat Outrageous. Den allra sista banan i spelet
råkar faktiskt kännas ganska normal, men det finns ändock några notiser att
nämna. Att använda capen för att flyga över hela banan går alldeles utmärkt,
om du skulle tycka att den är lite för svår. För att få Yoshi från blocket 
nära starten måste du först aktivera det med ett skal och därefter leta upp en
switch längre bort. Tryck på denna och Yoshi faller till marken. Som du kanske
sett är det lite tajt med tid på denna bana. Äter du gröna frukter får du mer
tid igen. Nära början hittar du en massa notblock. Det längst åt höger inne-
håller en stjärna åt dig. När det gäller alla blå block måste du tänka på att
aldrig trycka på Y-knappen medan du står på dem. Måste du ta sats medan du 
står på sådana block måste du hoppa och tryck på Y-knappen medan du befinner 
dig i luften. I slutet får du det uppmuntrande meddelandet YOU ARE A SUPER 
PLAYER. Därefter har du klarat Special World och detta innebär att du får en 
warp som leder tillbaka till Yoshi's House och dessutom har hela världen fått
en höstig nyans. Alla Piraya-växter, Bullet Bills, Koopas har bytts ut. De är
nu pumpor, fåglar respektive sköldpaddor med Mario-masker. Det är nog allt som 
förändrats och naturligtvis behöver du inte köra igenom spelet med hösttemat.

Drakmynten
 #1: Synligt.
 #2: Synligt.
 #3: Synligt.
 #4: Synligt.
 #5: Synligt.

         - GRATTIS! DU HAR HITTAT ALLA 96 UTGÅNGAR! -


==============================================================================

              4. Bowser på elva banor

==============================================================================

Jo, du kan faktiskt nå den onde bossen på bara elva banor. Behöver du veta hur
du hittar någon alternativ utgång så hänvisar jag till ovanstående guide. Sök
(CTRL F eller CTRL B) bara på banans namn så hittar du den strax. Då sätter vi
igång. När du startar vid Yoshi's House går du till höger och du når

1. Yoshi's Island 2, sedan fortsätter du till
2. Yoshi's Island 3, och därefter till
3. Yoshi's Island 4. Sedan har du bara 
4. #1 Iggy's Castle som står ivägen för
5. Donut Plains 1. Här måste du ta den alternativa vägen och då måste du an-
  vända capen och helst också Yoshi. Då kommer du till
6. Donut Secret 1 och här ska du ta den vanliga utgången för att nå
7. Donut Secret House. Här ska du ta den alternativa för att warpa upp till
8. Star World 1. Ta den alternativa vägen till
9. Star World 2, ta den alternativa vägen till
10. Star World 3, ta den alternativa vägen till
11. Star World 4 och därefter ska du till nästa stjärna som warpar dig till
  Front Door, där Bowser bor.


==============================================================================

                5. Om dokumentet

==============================================================================

Detta är sista avdelningen av guiden och här finner du sådant som är strikt
associerat med min guide eller med mig. 


================
Versionshistoria
================

Version 1.2 - 8/11 2005
 La in nya hemsideadressen.

Version 1.1 - 10/10 2004
 Rättat en del av felen. Magnus Karlsson tog sig tid att korrekturläsa allt.
 Stort tack till honom. Vi får hoppas att han inte tar itu med Zelda-guiden -
 då får han sitta ett tag. ^_^

Version 1.0 - 14/9 2004
 Initiella versionen. Även om guiden är färdig kommer jag förmodligen erhålla
 korrigeringar och således uppdatera.


===============
Källor och Tack
===============

CJayC/GameFAQs         Fantastisk websida som drivs av en otrolig 
                visionär. Han har antaget allt jag skrivit.
Min bror            För lånet av hans knappt fungerande dator och 
                för hans ständiga stöd.
Officiella guiden       När jag skrivit guiden fick jag låna denna 
                guide och då rättade jag mina fel.
Magnus Karlsson        Min brors gode vän lånade ut denna guide åt mig,
                så tack till honom också. Stort tack till hon-
                om för att han korrekturläste hela guiden.
Nintendo            Bara för att de än idag sätter sina konkurr-
                enter på plats... åtminstone spelmässigt.


==============
Om författaren
==============

Jag är en nittonårig ung man som för tillfället bor i Mora här i Sverige. Jag 
bor i en liten lägenhet i stans sämsta område med min lillebror, en liten katt
och ständiga ekonomiska problem. ^_^ I våras (2004) tog jag studenten från 
gymnasiet och nu är jag faktiskt tidningsbud på mornarna. Kvällarna i mitt 
fall. Detta hade jag tänkt fortsätta med i ungefär ett år och sedan bär det 
av mot juridik i Stockholm eller pyskologi i Uppsala. Jag har inte riktigt
bestämmt mig, men lutar mot huvudstaden. Det var allt just nu.


============
Kontakta mig
============

Har du någonting på hjärtat är det bara att skicka ett e-mail. Korrigeringar,
beröm, konstruktiv kritik. Vad du vill, men jag tar inte emot några alter-
nativa strategier. Likaså kommer jag inte svara på frågor om spelet som redan
finns besvarade i denna guide, såvida inte mina svar är överdrivet luddiga. Du
får lägga till mig till din MSN Messengerlista om du vill. Adressen finner du
nedan. Jag använder tyvärr inte programmet just nu på grund av föga fungerande
dator. Av samma anledning kan det för tillfället ta lång tid innan du får svar
på ditt e-mail.

Vill du ha min uppmärksamhet eller till och med ett svar då du kontaktar mig,
ber jag dig vänligen att använda någorlunda korrekt svenska, engelska eller 
spanska. Annars blir ditt e-mail ignorerat och genast raderat. Jag kanske 
låter som en pretentiös förlorare, men detta beror endast på kvantiteten av 
denna typ av e-mails som jag tidigare erhållit.

cwall_85(at)hotmail.com


=====================
Juridiskt information
=====================

Detta dokument är skyddat genom den internationella upphovsrätttslagen. Du får
ladda ner detta dokument för privat bruk, skriva ut det och/eller ladda upp 
det på din hemsida. Dokumentet får dock inte delas upp, ändras och inga delar 
får tas bort. Det får inte publiceras i någon tidning och får inte säljas för 
vinst. Du får inte konvertera detta dokument till HTML, ej heller något annat 
format. Det får endast visas i ASCII text (.txt). All ära skall ges åt mig, 
sålunda får du inte byta ut mitt namn. Följer du dessa krav, får du publicera 
detta dokument på din hemsida och du behöver inte skicka mig e-mail om det. 
Jag kommer dock inte att skicka uppdateringar till några andra sidor än dem 
nedanför. Vill du ha den senaste versionen, besök dessa sidor.

http://home.swipnet.se/cpg
http://www.gamefaqs.com

Copyright © 2004-2005 Christian Wall 


=======
Slutord
=======

Denna guide var inte alls så rolig att skriva som jag hade tänkt mig. Kanske
beror det på att jag inte vuxit upp med spelet. Missförstå mig inte, Super 
Mario World är ett fantastiskt spel, det är bara det att jag inte hunnit byg-
ga upp någon nostalgi kring det. Hur som helst tycker jag att resultatet av 
mitt arbete blev skapligt även om det finns en del jag borde förbättrat. Und-
rar vad jag ska sätta igång med nu. Jag har två stycken engelska guider som 
inte är riktigt färdiga än. Kanske dessa får bli mina nästa projekt.

        Alla varumärken och liknande inom detta dokument
        är upphovsrättsskyddade av dess respektive ägare.
           Copyright © 2004-2005 Christian Wall

              - Slut på dokumentet -

View in: