Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2009
DS The Saibanin: 1-tsu no Shinjitsu, 6-tsu no Kotae 05/21/09 Japan
DS Kurayami no Hate de Kimi o Matsu 10/22/09 Japan
2012
iOS (iPhone/iPad) Drakerider 07/23/12 North America
2013
Android Drakerider 02/21/13 North America
2016
PlayStation Vita Idol Death Game TV 10/20/16 Japan
2020
Xbox One Digimon Survive TBA 2020 North America
Nintendo Switch Digimon Survive TBA 2020 North America
PlayStation 4 Digimon Survive TBA 2020 North America