Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1998
PlayStation Gakkou o Tsukurou!! 2 12/10/98 Japan
2000
PlayStation Warera Mitsurin Tankentai!! 04/20/00 Japan
PlayStation Gakkou o Tsukurou!! Kouchou Sensei Monogatari 10/26/00 Japan
2001
Game Boy Advance Gakkou o Tsukurou!! Advance 12/07/01 Japan
Game Boy Advance Sansara Naga 1x2 12/14/01 Japan