Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1986
FM-7 Cinderella Perudue 1986 Japan
1987
FM-7 Eklin Himitsu no Housekibako 1987 Japan
FM-7 Cabal no Himitsu 1987 Japan
MSX Cinderella Purdue 1987 Japan
1988
Sharp X68000 Cinderella Perudue February 1988 Japan
Sharp X68000 Endan Genpei Souranki: Irohanihoheto February 1988 Japan
Sharp X68000 Joshi Kousei Idol: Osanadzuma Funsenki April 1988 Japan
Sharp X68000 Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku 3 - Ecstasy 05/21/88 Japan
Sharp X68000 Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku 2 - Temptation 05/21/88 Japan
Sharp X68000 Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku - Lost Virgin 05/21/88 Japan
Sharp X68000 Lovely Horror: Ochame na Yuurei 07/21/88 Japan
FM-7 Lovely Horror: Ochame na Yuurei September 1988 Japan
NEC PC98 Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku 3 - Ecstasy October 1988 Japan
NEC PC98 Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku 2 - Temptation October 1988 Japan
NEC PC98 Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku - Lost Virgin October 1988 Japan
NEC PC98 Endan Genpei Souranki: Irohanihoheto October 1988 Japan
NEC PC98 Joshi Kousei Idol: Osanadzuma Funsenki October 1988 Japan
NEC PC98 Lovely Horror: Ochame na Yuurei October 1988 Japan
FM-7 Yaritai Houdai October 1988 Japan
NEC PC98 Yaritai Houdai October 1988 Japan
Sharp X68000 Yaritai Houdai October 1988 Japan
Sharp X68000 Endan Tokugawa Kouryuuki Gorakuin 12/21/88 Japan
MSX Joshi Kousei Idol: Osanadzuma Funsenki 1988 Japan
MSX Elkin Himitsu no Housekibako 1988 Japan
MSX Lovely Horror: Ochame na Yuurei 1988 Japan
FM-7 Endan Genpei Souranki: Irohanihoheto 1988 Japan
FM-7 Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku 2 - Temptation 1988 Japan
MSX Multi Target AVG: Yaritai Houdai 2 1988 Japan
MSX Multi Target AVG: Yaritai Houdai 1988 Japan
FM-7 Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku 3 - Ecstasy 1988 Japan
MSX Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku - Lost Virgin 1988 Japan
FM-7 Joshi Kousei Idol: Osanadzuma Funsenki 1988 Japan
FM-7 Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku - Lost Virgin 1988 Japan
MSX Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku 3 - Ecstasy 1988 Japan
MSX Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku 2 - Temptation 1988 Japan
FM-7 Endan Tokugawa Kouryuuki Gorakuin 1988 Japan
1989
NEC PC98 Endan Tokugawa Kouryuuki Gorakuin January 1989 Japan
NEC PC98 Kokuren Uchuu Gun Shikan Gakkou: Saotome Gakuen Nyuugaku Annai March 1989 Japan
Sharp X68000 Kokuren Uchuu Gun Shikan Gakkou: Saotome Gakuen Nyuugaku Annai March 1989 Japan
NEC PC98 Entfuhrer: Yousei Yuuka Jikken April 1989 Japan
Sharp X68000 Entfuhrer: Yousei Yuuka Jikken April 1989 Japan
NEC PC98 Evil Stone June 1989 Japan
Sharp X68000 Yaritai Houdai 2: Tourist o Nerae!! 08/10/89 Japan
Sharp X68000 Evil Stone August 1989 Japan
NEC PC98 Yaritai Houdai 2: Tourist o Nerae!! September 1989 Japan
NEC PC98 Kindan no Paradise September 1989 Japan
Sharp X68000 Kindan no Paradise September 1989 Japan
NEC PC98 Saotome Gakuen Blue Wind Story 1 12/08/89 Japan
Sharp X68000 Saotome Gakuen Blue Wind Story 1 12/21/89 Japan
Sharp X68000 Endan Rekishi Emaki: Nukata no Ookimi 12/21/89 Japan
Sharp X68000 Princess wa Street Girl? 12/21/89 Japan
FM-7 Kindan no Paradise 1989 Japan
MSX Endan Rekishi Emaki Nukata no Okimi 1989 Japan
MSX Endan Genoei Souranki Iroha ni Hoheto 1989 Japan
FM-7 Princess wa Street Girl? 1989 Japan
MSX Endan Tokugawa Kouryuuki Gorakuin 1989 Japan
MSX Kindan no Paradise 1989 Japan
NEC PC98 Endan Rekishi Emaki: Nukata no Ookimi December 1989 Japan
FM-7 Entfuhrer: Yousei Yuuka Jikken 1989 Japan
NEC PC98 Yaritai Houdai 3: As You Like December 1989 Japan
NEC PC98 Princess wa Street Girl? December 1989 Japan
FM-7 Yaritai Houdai 2: Tourist o Nerae!! 1989 Japan
1990
NEC PC98 Tsuukai Gyaguabanchuuru: Naruto Kan Hichou 04/10/90 Japan
Sharp X68000 Tsuukai Gag Adventure: Narutomaki Hichou 04/10/90 Japan
NEC PC98 Sorakakeru Businessman 07/27/90 Japan
Sharp X68000 Sorakakeru Businessman 09/01/90 Japan
MSX Narutomaki Hichou 1990 Japan
1991
Sharp X68000 Yaritai Houdai 3: As You Like Vol. 1 - Europa Tour January 1991 Japan
MSX Sorakakeru Businessman 1991 Japan
MSX As You Like: Yaritai Houdai 3 1991 Japan