Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1988
Sharp X68000 Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku - Lost Virgin 05/21/88 Japan
Sharp X68000 Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku 2 - Temptation 05/21/88 Japan
Sharp X68000 Sailor Fuku Ikena: Itaiken Kokuhaku 3 - Ecstasy 05/21/88 Japan
NEC PC98 Yaritai Houdai October 1988 Japan
Sharp X68000 Yaritai Houdai October 1988 Japan
FM-7 Yaritai Houdai October 1988 Japan
1989
Sharp X68000 Yaritai Houdai 2: Tourist o Nerae!! 08/10/89 Japan
NEC PC98 Yaritai Houdai 2: Tourist o Nerae!! September 1989 Japan
Sharp X68000 Princess wa Street Girl? 12/21/89 Japan
FM-7 Yaritai Houdai 2: Tourist o Nerae!! 1989 Japan
NEC PC98 Yaritai Houdai 3: As You Like December 1989 Japan
1990
MSX Tsuukai Gyaguabanchuuru: Naruto Kan Hichou 04/10/90 Japan
NEC PC98 Tsuukai Gyaguabanchuuru: Naruto Kan Hichou 04/10/90 Japan
Sharp X68000 Tsuukai Gag Adventure: Narutomaki Hichou 04/10/90 Japan