Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1986
NEC PC98 Kudokikata Oshiemasu October 1986 Japan
FM-7 Soap Land Story 1986 Japan
FM-7 Kudokikata Oshiemasu 1986 Japan
1987
NEC PC98 Bishoujo Shashinkan II: Moving School January 1987 Japan
NEC PC98 Bishoujo Shashinkan I: Studio Cut January 1987 Japan
NEC PC98 Soap Land Story September 1987 Japan
MSX Bishoujo Shashinkan Special: Double Vision 1987 Japan
NEC PC98 Kudokikata Oshiemasu Part II: Kind Gals December 1987 Japan
FM-7 Bishoujo Shashinkan I: Studio Cut 1987 Japan
FM-7 Bishoujo Shashinkan II: Moving School 1987 Japan
1988
NEC PC98 Hard Graphics Soushuuhen August 1988 Japan
MSX Soap Land Story 1988 Japan
MSX Kudokikata Oshiemasu Part II: Kind Gals 1988 Japan
MSX Zatsugaku Olympic Watanabe Wataru-Hen 1988 Japan
MSX Bishoujo Shashinkan Part III 1988 Japan
Sharp X68000 Kudokikata Oshiemasu December 1988 Japan
Sharp X68000 Bishoujo Shashinkan Special: Double Vision December 1988 Japan
MSX Kudokikata Oshiemasu 1988 Japan
FM-7 Hard Graphics Soushuuhen December 1988 Japan
MSX Hard Graphics Soushuuhen 1988 Japan
MSX Hard-Sha no Shachou ga Shain ni Omoshiroi to Mitomesaseta Quiz Daiichitama 1988 Japan
Sharp X68000 Kudokikata Oshiemasu Part II: Kind Gals December 1988 Japan
1989
NEC PC98 Trilogy: Kyuuki Youka Shinden 12/21/89 Japan
FM-7 Hacchake Ayayo-san 1989 Japan
MSX Bishoujo Control 1989 Japan
MSX Sematte Mitai 1989 Japan
MSX Hacchake Ayayosan 1989 Japan
1990
NEC PC98 Body Inspection in Belloncho: Girl's High-School Version 01/17/90 Japan
NEC PC88 Body Inspection in Belloncho: Girl's High-School Version 03/29/90 Japan
Sharp X68000 Hacchake Ayayosan Pro68K 04/26/90 Japan
MSX Beroncho Shintai Kensa 1990 Japan
MSX Hacchake Ayayosan II 1990 Japan
MSX Trilogy: Kyuuki Youka Shinden 1990 Japan
MSX Bishoujo Shashinkan Bangai-Hen Outside Story 1990 Japan
1991
Sharp X68000 Trilogy: Kyuuki Youka Shinden 03/30/91 Japan
NEC PC98 Soap Land Story II Memory 07/05/91 Japan
Sharp X68000 Hacchake Ayayosan II: Ikenai Holiday 09/06/91 Japan
NEC PC98 Cobra Mission 10/25/91 Japan
MSX Soap Land Story II Memory 1991 Japan
1992
Sharp X68000 Hacchake Ayayosan 3: Utashi, Icchatan Desu 12/21/92 Japan
1993
FM Towns Hacchake Ayayo-san 4: Ayayo's Live Affection February 1993 Japan
FM Towns a 1-2-3 07/16/93 Japan