Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1983
BBC Micro Vortex 1983 Europe
BBC Micro Apollo 1983 Europe
BBC Micro Blackjack 1983 Europe
BBC Micro Gunsmoke 1983 Europe
BBC Micro Attack On Alpha Centauri 1983 Europe
BBC Micro 3D Bomb Alley 1983 Europe
1984
BBC Micro Super Pool 1984 Europe
BBC Micro 3D Grand Prix 1984 Europe
BBC Micro Blitzkrieg 1984 Europe
BBC Micro Spooks And Spiders 1984 Europe
BBC Micro Jet Boat 1984 Europe
BBC Micro Eagle's Wing 1984 Europe
1985
BBC Micro Stairway To Hell 1985 Europe
1986
BBC Micro Street Machine 1986 Europe
Amstrad CPC Stairway to Hell 1986 Europe
1987
Amstrad CPC Street Machine 1987 Europe