Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2004
PC Outpost Kaloki 09/29/04 North America
2005
Xbox 360 Outpost Kaloki X 11/22/05 North America
2006
Xbox 360 Band of Bugs 06/20/06 North America
Xbox 360 Cloning Clyde 07/19/06 North America
2007
PC Band of Bugs 12/03/07 North America
2008
Xbox 360 A Kingdom for Keflings 11/19/08 North America
Xbox 360 Dash of Destruction 12/17/08 North America
2009
iOS (iPhone/iPad) Kaloki Adventure 05/08/09 North America
iOS (iPhone/iPad) Kaloki Love 06/24/09 North America
iOS (iPhone/iPad) Kaloki War 09/18/09 North America
2010
PC A Kingdom for Keflings 03/30/10 North America
PC Ancients of Ooga 06/30/10 North America
Xbox 360 Ancients of Ooga 06/30/10 North America
Xbox 360 A World of Keflings 12/22/10 North America
2011
PC Cloning Clyde 03/15/11 North America
Xbox 360 Ancients of Ooga - The Forgotten Chapters 05/18/11 North America
PC Ancients of Ooga - The Forgotten Chapters 05/18/11 North America
PlayStation 3 Akimi Village 06/15/11 North America
Xbox 360 A World of Keflings: It Came From Outer Space 10/26/11 North America
2012
Xbox 360 A World of Keflings: Sugar, Spice, and Not So Nice 10/10/12 North America
Xbox 360 A World of Keflings: The Curse of the Zombiesaurus 10/17/12 North America
2013
PC A World of Keflings 03/13/13 North America
2014
Xbox One Nutjitsu 05/08/14 North America
Wii U A World of Keflings 11/13/14 North America
2015
PlayStation 4 Nutjitsu 07/21/15 North America
2018
PC A Handful of Keflings 01/25/18 North America
TBA
PC Bugs of War TBA North America