Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1994
Super Nintendo Legend 04/30/94 North America
1995
Super Nintendo Iron Commando: Koutetsu no Senshi 02/10/95 North America
2013
Super Nintendo Nightmare Busters 12/23/13 North America
2015
PC Legend 11/10/15 North America
2016
PC Iron Commando 07/13/16 North America
Canceled
Super Nintendo Iron Commando: Koutetsu no Senshi Canceled Europe
Jaguar Conan the Barbarian Canceled North America