Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1989
TurboGrafx-16 Tsuru Teruhito no Jissen Kabushiki Bi-Game 11/01/89 Japan
TurboGrafx-16 Kore ga Pro Yakyuu '89 12/20/89 Japan
1990
TurboGrafx-16 Kore ga Pro Yakyuu '90 06/29/90 Japan
Turbo CD The Pro Yakyuu 10/05/90 Japan
1991
Turbo CD Sengoku Kantou San Goku Shi 06/28/91 Japan
Turbo CD Taiheiki 12/13/91 Japan
1992
Turbo CD The Pro Yakyuu Super 10/09/92 Japan
1993
Turbo CD Championship Rally 08/06/93 Japan
Turbo CD Galaxy Keiji Gayvan 10/29/93 Japan
Super Nintendo Yume Maboroshi no Gotoku 12/17/93 Japan
1994
Turbo CD Kakutou Haou Densetsu Algunos 01/28/94 Japan
Turbo CD The Pro Yakyuu Super '94 06/17/94 Japan
1995
Super Nintendo Otoboke Ninja Colosseum 02/25/95 Japan
2010
Wii Nickelodeon Fit 12/09/10 North America