Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1994
Super Nintendo Mahjong Sengoku Monogatari 09/23/94 Japan
Super Nintendo Hana no Keiji 11/18/94 Japan
Super Nintendo Zenkoku Koukou Soccer 11/25/94 Japan
Super Nintendo WildSnake 12/16/94 Japan
Game Boy WildSnake 12/20/94 Japan
Game Boy Nada Asatarou no Powerful Mahjong: Tsugi no Itte 100 Dai 12/23/94 Japan
1995
Game Boy Otogi Banashi Taisen 08/04/95 Japan
Super Nintendo Zenkoku Koukou Soccer 2 11/17/95 Japan