Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2001
PC Aoikuro no Tsuki 05/18/01 Japan
2002
PC Aoikuro no Tsuki Gaiden: Genya no Sho 05/10/02 Japan
2003
PC Akai Yoru, Hoshi no Sasayaki o Ki-ke 10/15/03 Japan