Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1997
PlayStation Bishoujo Hanafuda Kikou: Michinoku Hitou Koimonogatari 08/07/97 Japan
Saturn Bishoujo Hanafuda Kikou: Michinoku Hitou Koimonogatari Special 12/11/97 Japan
1998
PlayStation Kuon no Kizuna 12/03/98 Japan
1999
PlayStation Michinoku Hitou Koimonogatari Kai 12/22/99 Japan
2000
Dreamcast Kuon no Kizuna: Sairinsho 05/18/00 Japan
2001
PlayStation Fuuraiki 01/18/01 Japan
2002
Dreamcast Missing Parts: The Tantei Stories 01/17/02 Japan
PlayStation 2 Kuon no Kizuna: Sairinsho 07/18/02 Japan
Dreamcast Missing Parts 2: The Tantei Stories 10/24/02 Japan
2003
Dreamcast Missing Parts 3 07/31/03 Japan
PlayStation 2 Missing Parts Side A: The Tantei Stories 11/27/03 Japan
2004
PlayStation 2 Missing Parts Side B: The Tantei Stories 02/19/04 Japan
2005
PlayStation 2 Rim Runners 01/27/05 Japan
PlayStation 2 Fuuraiki 2 11/10/05 Japan
2006
PlayStation 2 Fuuraiki 09/28/06 Japan
2007
PlayStation 2 Amagoushi no Yakata 03/08/07 Japan
2008
PlayStation 2 Naraku no Shiro 03/06/08 Japan
2009
PSP Musou Tourou 03/19/09 Japan
PSP Amagoushi no Yakata Portable: Ichiyagi Wa, Saisho no Junan 09/17/09 Japan
PSP Naraku no Shiro Portable 12/17/09 Japan
2010
PSP Koori no Bohyou: Ichiryuuwa, 3-dome no Junan 02/25/10 Japan
2011
PSP Kuon no Kizuna: Sairin Mikotonori Portable 11/17/11 Japan
2012
PSP Missing Parts the Tantei Stories Complete 11/29/12 Japan
2013
PC Fuuin 03/29/13 Japan
PC Fuuraiki 3: Prelude 04/26/13 Japan
PC Fuuraiki 3 05/31/13 Japan
PC Fuuraiki 3: Tsuika Spot Data 12/28/13 Japan
2015
PlayStation Vita Fuuraiki 3 02/19/15 Japan
2021
PlayStation 4 Fuuraiki 4 07/08/21 Japan
Nintendo Switch Fuuraiki 4 07/08/21 Japan