Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1999
PlayStation The Sugoroku 11/18/99 Japan
PlayStation The Gateball 12/09/99 Japan
2000
PlayStation The Takkyuu 08/03/00 Japan
PlayStation Card Games 10/26/00 North America
PlayStation Kero Kero King 11/02/00 Japan
2001
PlayStation The Darts 02/01/01 Japan
Game Boy Advance Mugen Kinogyou Zero Tours 07/27/01 Japan
PlayStation Putter Golf 08/30/01 North America
PlayStation Hello Kitty Trump 10/25/01 Japan
PlayStation The Gunjin Shogi: Kidou Senshi Gundam 10/25/01 Japan
Game Boy Advance Zoids Saga 11/30/01 Japan
2002
PlayStation The Kendo 08/29/02 Japan
PlayStation The Uchuuhikoushi 08/29/02 Japan
Game Boy Advance Little Buster Q 11/29/02 Japan
2003
Game Boy Advance Zoids: Legacy 04/18/03 North America
Game Boy Advance Cyber Drive Zoids: Hatakedamono no Senshi Hugh 07/18/03 Japan
2004
Game Boy Advance Zoids Saga: Fuzors 12/16/04 Japan
2006
DS Kero Kero 7 01/19/06 Japan