Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1993
Sega Pico Bouken! Merorin-tou 09/17/93 Japan
Sega Pico Copera no Time Machine 10/03/93 Japan
1994
Sega Pico Copera no Koto Otona Ani 05/15/94 Japan
1998
Sega Pico Copera no Chikyuu Daisuki 11/15/98 Japan
1999
Dreamcast Yukawa Moto Senmu no Otakara Sagashi 03/20/99 Japan