Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2016
3DS Koneko no Ie: Kirishimaya to Sanbiki no Koneko 10/26/16 Japan
2017
3DS Koneko no Ie 2: Himitsu no Hako Kara Tobideta Yume 03/01/17 Japan
2020
PC Gothic Murder: Adventure That Changes Destiny 02/12/20 North America
Macintosh Gothic Murder: Adventure That Changes Destiny 02/28/20 North America
PC Inuwashi: Urabure Tantei to Ojou-sama Keiji no Ikebukuro Jiken File 03/03/20 North America
Macintosh Inuwashi: Urabure Tantei to Ojou-sama Keiji no Ikebukuro Jiken File 03/03/20 North America
Nintendo Switch Gothic Murder: Adventure That Changes Destiny 03/12/20 North America
Nintendo Switch Inuwashi: Urabure Tantei to Ojou-sama Keiji no Ikebukuro Jiken File 03/26/20 Japan
iOS (iPhone/iPad) Gothic Murder 10/16/20 North America
2021
Macintosh Otome Shuryou no Suiri Ryouiki: Ougon Shima no Mitsuyaku 06/22/21 North America
PC Otome Shuryou no Suiri Ryouiki: Ougon Shima no Mitsuyaku 06/22/21 North America
PlayStation 4 Otome Shuryou no Suiri Ryouiki: Ougon Shima no Mitsuyaku 06/25/21 Japan
iOS (iPhone/iPad) Otome Shuryou no Suiri Ryouiki: Ougon Shima no Mitsuyaku 06/25/21 Japan
Android Otome Shuryou no Suiri Ryouiki: Ougon Shima no Mitsuyaku 06/25/21 Japan
Nintendo Switch Otome Shuryou no Suiri Ryouiki: Ougon Shima no Mitsuyaku 07/01/21 Japan
Macintosh Hampuzz 08/26/21 North America
PC Hampuzz 08/26/21 North America
Nintendo Switch Hampuzz 09/09/21 North America