Users who own this game also own:

Mario Bros.
Mario Bros.
Line of Fire
Line of Fire
Legacy of the Ancients
Legacy of the Ancients
Law of the West
Law of the West
Odysseus: Trojan Warrior
Odysseus: Trojan Warrior

Users who love this game also love:

3D Sonic the Hedgehog 2
3D Sonic the Hedgehog 2
Doki Majo Plus
Doki Majo Plus
Thunder Truck Rally
Thunder Truck Rally
Rat on a Snowboard
Rat on a Snowboard
The Escapists 2
The Escapists 2