Users who own this game also own:

Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Bubble Bobble
Bubble Bobble
Tetris
Tetris