Box Shots

Xiyou Shi E Chuan (AS)
AS April 1997
Oriental Legend (US)
US 1997

Screenshots