Users who own this game also own:

Avengers
Avengers
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Rygar
Rygar
Super Metroid
Super Metroid
Empire City: 1931
Empire City: 1931

Users who love this game also love:

Bionic Commando: Elite Forces
Bionic Commando: Elite Forces
Super Mario Bros. Deluxe
Super Mario Bros. Deluxe
Gokujou Parodius
Gokujou Parodius
Streets of Rage II
Streets of Rage II
Mega Man 2
Mega Man 2