Users who own this game also own:

Super Mario Kart
Super Mario Kart
Super Mario World
Super Mario World
Chrono Trigger
Chrono Trigger
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy

Users who love this game also love:

Samurai Spirits: Zankuro Musouken
Samurai Spirits: Zankuro Musouken
Bakumatsu Rouman: Gekka no Kenshi
Bakumatsu Rouman: Gekka no Kenshi
Sengoku Denshou
Sengoku Denshou
Streets of Rage II
Streets of Rage II
Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land