Users who own this game also own:

Gun.Smoke
Gun.Smoke
1942
1942
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Ghosts 'n Goblins
Ghosts 'n Goblins
Commando
Commando

Users who love this game also love:

19XX: The War Against Destiny
19XX: The War Against Destiny
Wild West C.O.W. Boys of Moo Mesa
Wild West C.O.W. Boys of Moo Mesa
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Gradius III
Gradius III
Mega Man 7
Mega Man 7