Game Box Shots

Saiyuu Shakuyakuden Super Plus (JP)
JP 2004
Xiyou Shi E Chuan Qunmoluanwu (AS)
AS 2004
Oriental Legend 2 - Son Ogong 2 (KO)
KO 2004

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.