Box Shots

Sanguo Zhan Ji 3 - Knights of Valour 3 (AS)
AS 2011

Screenshots