Users who own this game also own:

Rage of Bahamut
Rage of Bahamut
My Night Job
My Night Job
Pac-Man Monsters
Pac-Man Monsters
Greed Corp
Greed Corp
The Average Everyday Adventures of Samantha Browne
The Average Everyday Adventures of Samantha Browne

Users who love this game also love:

DS Dengeki Bunko: Inukami! feat. Animation
DS Dengeki Bunko: Inukami! feat. Animation
DreamWorks Shrek SuperSlam
DreamWorks Shrek SuperSlam
Snark Busters - Double Pack
Snark Busters - Double Pack
Azada: Elementa
Azada: Elementa
Moirai
Moirai