Users who own this game also own:

Phalanx
Phalanx
Paradroid 90
Paradroid 90
Pegasus
Pegasus
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
The Sword of Hope
The Sword of Hope

Users who love this game also love:

Circle of Blood
Circle of Blood
Deus Ex
Deus Ex
Icewind Dale II
Icewind Dale II
Final Fantasy Adventure
Final Fantasy Adventure
Wolfenstein 3D
Wolfenstein 3D