Users who own this game also own:

Bonanza Bros.
Bonanza Bros.
Agent Orange
Agent Orange
Arcadia
Arcadia
Fatal Fury
Fatal Fury
Megami Tensei Gaiden: Last Bible
Megami Tensei Gaiden: Last Bible