Game Box Shots

Yo-kai Watch 2: Shinuchi (JP)
JP 12/13/14
Yo-kai Watch 2: Shinuchi (JP)
JP 12/13/14
Yo-kai Watch 2: Psychic Specters (US)
US 09/29/17
Yo-kai Watch 2: Psychic Specters (EU)
EU 09/29/17
Yo-kai Watch 2: Psychic Specters (EU)
EU 09/29/17
Yo-kai Watch 2: Psychic Specters (AU)
AU November 2017

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.