Credits

 1. Hideaki Kusaka Motion Capture: Kyoryuzin, Chaos
 2. Shigeru Chiba Narration
 3. Saburo Yatsude Original Concepts
 4. Yu Mizushima Voice: Aigallon
 5. Ayuri Konno Voice: Amy Yuzuki / Kyoryu Pink
 6. Haruka Tomatsu Voice: Canderrilla
 7. Takayuki Sugo Voice: Chaos
 8. Ryo Ryusei Voice: Daigo Kiryu / Kyoryu Red
 9. Satoshi Tsuruoka Voice: Dogold
 10. Shigeru Chiba Voice: Gaburevolver
 11. Syuusuke Saito Voice: Ian Yorkland / Kyoryu Black
 12. Ai Orikasa Voice: Lukyuro
 13. Yamato Kinjo Voice: Nobuharu Udo / Kyoryu Blue
 14. Akihisa Shiono Voice: Souji Rippukan / Kyoryu Green
 15. Toshiyuki Morikawa Voice: Torin
 16. Atsushi Maruyama Voice: Utsusemimaru / Kyoryu Gold

Contributors

Data and credits for this game contributed by GokaiWhite, oliist, and Road.

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.