Game Box Shots

Shippuu no Usagi-Maru: Megumi no Tama to Fuuma no Shirushi (JP)
JP 10/10/12
Ninja Usagimaru: The Gem of Blessings (EU)
EU 10/15/15

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.