Users who own this game also own:

Mario Kart 7
Mario Kart 7
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb
Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb
Uncharted: Drake's Fortune
Uncharted: Drake's Fortune
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

Users who love this game also love:

Super Mario 3D Land
Super Mario 3D Land
Luigi's Mansion: Dark Moon
Luigi's Mansion: Dark Moon
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds