Users who own this game also own:

Guardian War
Guardian War
Immercenary
Immercenary
Gex
Gex
Hell: A Cyberpunk Thriller
Hell: A Cyberpunk Thriller
Shockwave
Shockwave

Users who love this game also love:

Metal Slug Anthology
Metal Slug Anthology
The Tairyou Jigoku
The Tairyou Jigoku
Lost Planet: Extreme Condition
Lost Planet: Extreme Condition
Gran Turismo 5
Gran Turismo 5
Ryu ga Gotoku Kenzan!
Ryu ga Gotoku Kenzan!